Aukodanikud

2019 AVO KIIR

Suure panuse eest Eesti riigi ja kogukonna elu edendamisse.

Teenetemärgi saajad

2019 ROBERT NAGEL

Eesti Vabariigi 100. aastapäevaks Iisakusse püstitatud Alutaguse Vabadusvõitlejate mälestusmärgi püstitamise idee autor ja selle elluviija.