Teenistujate kontaktandmed

Ametikoht

Ametniku nimi

Telefon

E-post

vallavanem

Tauno Võhmar

336 6904

501 3506

tauno.vohmar@alutagusevald.ee

abivallavanem

Kairi Soomer

336 6911

5855 2996

kairi.soomer@alutagusevald.ee

abivallavanem

Oleg Kuznetsov 5340 9362 oleg.kuznetsov@alutagusevald.ee

vallasekretär

Lehti Targijainen

336 6903

5305 5229

lehti.targijainen@alutagusevald.ee

vallasekretäri abi

Lia Teeväli

336 6910

lia.teevali@alutagusevald.ee

andmekaitsespetsialist

Tairi Hütt

336 6902

tairi.hytt@alutagusevald.ee

majandusjuht

Rein Merirand

336 6926
59151143

rein.merirand@alutagusevald.ee

finantsjuht

Luule Salla

336 6905

luule.salla@alutagusevald.ee

raamatupidaja

Aita Saarmets

3366908
53060283

aita.saarmets@alutagusevald.ee

pearaamatupidaja

Merike Sillat

336 6906

merike.sillat@alutagusevald.ee

raamatupidaja

Maike Altoja

3366907
5679 4277

maike.altoja@alutagusevald.ee

maakorraldaja Sirje Allikmaa 336 6909 sirje.allikmaa@alutagusevald.ee
arendusspetsialist Piret Anvelt

336 6923

5886 6864

piret.anvelt@alutagusevald.ee
järelevalvespetsialist Aare Lehtpuu

336 6915

5860 5666

aare.lehtpuu@alutagusevald.ee
keskkonnaspetsialist Martin Miller

336 6916

5306 4462

martin.miller@alutagusevald.ee
sekretär- registripidaja Katrin Junolainen 336 6901 katrin.junolainen@alutagusevald.ee
registritöötaja Heidi Kruut

336 6900

528 0514

heidi.kruut@alutagusevald.ee
sotsiaaltöötaja Aita Murdsalu

336 6921

5814 4909

aita.murdsalu@alutagusevald.ee
sotsiaaltöötaja Heli Šmigelskene

336 6912

5663 8765

heli.smigelskene@alutagusevald.ee
sotsiaaltöötaja Inna Zahhalina 5555 3486 inna.zahhalina@alutagusevald.ee
sotsiaaltöötaja Evi Kruzman   evi.kruzman@alutagusevald.ee
lastekaitsetöötaja Julia Lehtla

336 6913

5192 5475

julia.lehtla@alutagusevald.ee
lastekaitsetöötaja Zlata Hollat 336 6920 zlata.hollat@alutagusevald.ee
infotehnoloog Jaanus Altoja

336 6919

5886 3700

jaanus.altoja@alutagusevald.ee
autojuht Meelis Tinno 509 3737  
     

 

 

Vallavalitsuse teenistuskohtade struktuur

 

 

 

Alutaguse Vallavalitsuse (ametiasutuse) teenistuskohtade struktuur on kinnitatud Alutaguse Vallavolikogu 30.11.2017 otsusega nr 28.