Teenistujate kontaktandmed

Ametikoht

Ametniku nimi

Telefon

E-post

vallavanem

Tauno Võhmar

336 6904

501 3506

tauno.vohmar@alutagusevald.ee

abivallavanem

Kairi Soomer

336 6911

5855 2996

kairi.soomer@alutagusevald.ee

abivallavanem

Oleg Kuznetsov 5340 9362 oleg.kuznetsov@alutagusevald.ee

vallasekretär

Lehti Targijainen

336 6903

5305 5229

lehti.targijainen@alutagusevald.ee

vallasekretäri abi

Lia Teeväli

336 6910

lia.teevali@alutagusevald.ee

andmekaitsespetsialist

Tairi Hütt

336 6902

tairi.hytt@alutagusevald.ee

majandusjuht

Rein Merirand

336 6926
59151143

rein.merirand@alutagusevald.ee

finantsjuht

Luule Salla

336 6905

luule.salla@alutagusevald.ee

raamatupidaja

Aita Saarmets

3366908
53060283

aita.saarmets@alutagusevald.ee

pearaamatupidaja

Merike Sillat

336 6906

merike.sillat@alutagusevald.ee

pearaamatupidaja

Malle Märtson

kuni 31.03.2018

565 5724

 

raamatupidaja

Maike Altoja

3366907
5679 4277

maike.altoja@alutagusevald.ee

maakorraldaja

Sirje Allikmaa

336 6909

sirje.allikmaa@alutagusevald.ee

arendusspetsialist

Piret Anvelt

336 6923

5886 6864

piret.anvelt@alutagusevald.ee

järelevalvespetsialist

Aare Lehtpuu

336 6915

5860 5666

aare.lehtpuu@alutagusevald.ee

keskkonnaspetsialist

Martin Miller

336 6916

5306 4462

martin.miller@alutagusevald.ee

sekretär- registripidaja

Katrin Junolainen

336 6901

katrin.junolainen@alutagusevald.ee

registritöötaja

Heidi Kruut

336 6900

528 0514

heidi.kruut@alutagusevald.ee

sotsiaaltöötaja

Aita Murdsalu

336 6921

5814 4909

aita.murdsalu@alutagusevald.ee

sotsiaaltöötaja

Heli Šmigelskene

336 6912

5663 8765

heli.smigelskene@alutagusevald.ee

sotsiaaltöötaja

Inna Zahhalina

5555 3486

inna.zahhalina@alutagusevald.ee

sotsiaaltöötaja

Evi Kruzman

 

evi.kruzman@alutagusevald.ee

lastekaitsetöötaja

Julia Lehtla

336 6913

5192 5475

julia.lehtla@alutagusevald.ee

lastekaitsetöötaja Zlata Hollat 336 6920 zlata.hollat@alutagusevald.ee

infotehnoloog

Jaanus Altoja

336 6919

5886 3700

jaanus.altoja@alutagusevald.ee

autojuht

Meelis Tinno

509 3737

 

 

Vallavalitsuse teenistuskohtade struktuur

 

 

 

Alutaguse Vallavalitsuse (ametiasutuse) teenistuskohtade struktuur on kinnitatud Alutaguse Vallavolikogu 30.11.2017 otsusega nr 28.