Rahuldati järgmiste isikute taotlused

1. Toetuse saaja: Matti Rego

Projekti nimetus: Tammesalu maaüksus veefiltri paigaldus

Toetuse suurus: 826.78 eurot,

          sh riigipoolne toetus: 413.39 eurot

          KOV toetus: 413.39 eurot

Toetuse omafinantseering 407.22 eurot.

 

2. Toetuse saaja: Alar Pohlak

Projekti nimetus: Kullamäe talu, Kamarna küla, Alutaguse vald, Veevarustussüsteemid

Toetuse suurus: 858.02 eurot,

          sh riigipoolne toetus: 429.01 eurot

          KOV toetus:429.01 eurot

Toetuse omafinantseering: 422.60 eurot.

 

3. Toetuse saaja: Anatoli Mussatov 

Projekti nimetus: Lahtipäe talu veesüsteemi rajamine

Toetuse suurus: 3119.52 eurot,

          sh riigipoolne toetus: 1559.76 eurot

          KOV toetus: 1559.76 eurot

Toetuse omafinantseering: 1536.48 eurot.

 

4. Toetuse saaja: Andrus Roosimägi 

Projekti nimetus: Roosimäe kinnistu veesüsteemi kvaliteedi parandamine

Toetuse suurus: 1670.18 eurot,

          sh riigipoolne toetus: 835.09 eurot

          KOV toetus: 835.09 eurot

Toetuse omafinantseering: 822.62 eurot.

 

5. Toetuse saaja: Heiti Jaanipere 

Projekti nimetus: Jaanipere kinnistu veekvaliteedi parendamine

Toetuse suurus: 3791.07 eurot,

          sh riigipoolne toetus: 1895.53 eurot

          KOV toetus:1895.54 eurot

Toetuse omafinantseering: 1867.24 eurot. 

 

6. Toetuse saaja: Vello Kristjan 

Projekti nimetus: Pargi talu vee puhastamiseks vajalike seadmete paigaldamine

Toetuse suurus: 558.11 eurot

          sh riigipoolne toetus: 279.05 eurot

          KOV toetus: 279.06 eurot

Toetuse omafinantseering: 274.89 eurot. 

 

7. Toetuse saaja: Ellen Kivimägi 

Projekti nimetus: Väike-Kubja kinnistule veesüsteemi rajamine

Toetuse suurus: 3360.72 eurot

          sh riigipoolne toetus: 1680.36 eurot

          KOV toetus:  1680.36 eurot

Toetuse omafinantseering: 1655.28 eurot. 

 

8. Toetuse saaja: Juta Pikner 

Projekti nimetus: Uus-Savko kinnistule veesüsteemi rajamine.

Toetuse suurus: 2657.22 eurot

          sh riigipoolne toetus: 1328.61 eurot

          KOV toetus: 1328.61 eurot

Toetuse omafinantseering: 1308.78 eurot. 

 

9. Toetuse saaja: Raigo Tobonik 

Projekti nimetus: Mõisaküla kordoni puurkaevu rajamine ja joogivee torustiku rajamine

Toetuse suurus: 3195.90 eurot

          sh riigipoolne toetus: 1597.95 eurot

          KOV toetus: 1597.95 eurot 

Toetuse omafinantseering: 1574.10 eurot. 

 

10. Toetuse saaja: Toomas Kuslap

Projekti nimetus: Saueaugu talu rauaeraldusfiltri ja veepehmendaja soetamine ja paigaldus.

Toetuse suurus: 987.85 eurot

          sh riigipoolne toetus: 493.93 eurot

          KOV toetus: 493.93 eurot

Toetuse omafinantseering: 486.55 eurot. 

 

11. Toetuse saaja: Galina Gladõševa

Projekti nimetus: Rähni kinnistu veesüsteemi rajamine

Toetuse suurus: 3139.62 eurot

          sh riigipoolne toetus: 1569.81 eurot

          KOV toetus: 1569.81 eurot

Toetuse omafinantseering: 1546.38 eurot. 

 

12. Toetuse saaja: Piia Otti

Projekti nimetus: Sarapiku, Kuremäe küla, Alutaguse vald, veesüsteemi ehitamine

Toetuse suurus: 2347.20 eurot

          sh riigipoolne toetus: 1173.60 eurot

          KOV toetus: 1173.60 eurot

Toetuse omafinantseering: 1156.08 eurot. 

 

13. Toetuse saaja: Irma Virve

Projekti nimetus: Omapuhasti ehitamine asukohaga Mägimaa kinnistu Vaikla küla Alutaguse vald

Toetuse suurus: 1849.20 eurot

          sh riigipoolne toetus: 924.60 eurot

          KOV toetus: 924.60 eurot

Toetuse omafinantseering: 910.80 eurot. 

 

14. Toetuse saaja: Vaike Reest

Projekti nimetus: Kaseniidu talu kanalisatsioonisüsteem.

Toetuse suurus: 2680.54 eurot

          sh riigipoolne toetus: 1340.27 eurot

          KOV toetus: 1340.27 eurot

Toetuse omafinantseering: 1320.26 eurot. 

 

15. Toetuse saaja: Ellen Kivimägi

Projekti nimetus: Väike-Kubja kinnistule kanalisatsiooni rajamine.

Toetuse suurus: 2452.20 eurot

          sh riigipoolne toetus: 1226.10 eurot

          KOV toetus: 1226.10 eurot

Toetuse omafinantseering: 1207.80 eurot. 

 

16. Toetuse saaja: Helme Rokka

Projekti nimetus: Saareste talu kanalisatsiooniprojekt.

Toetuse suurus: 2402.35 eurot

          sh riigipoolne toetus: 1201.17 eurot

          KOV toetus: 1201.18 eurot

Toetuse omafinantseering: 1183.25 eurot. 

 

17. Toetuse saaja: Meelis Kurs

Projekti nimetus: Viilepi kanalisatsiooni projekt.

Toetuse suurus: 2266.84 eurot

          sh riigipoolne toetus: 1133.42 eurot

          KOV toetus: 1133.42 eurot

Toetuse omafinantseering: 1116.51 eurot. 

 

18. Toetuse saaja: Heindrih Feršel

Projekti nimetus: Kurro talu kanalisatsioonisüsteem, reovee puhasti.

Toetuse suurus: 6038.04 eurot

          sh riigipoolne toetus: 3019.02 eurot

          KOV toetus: 3019.02

Toetuse omafinantseering: 2973.96 eurot. 

 

19. Toetuse saaja: Piia Otti

Projekti nimetus: Sarapiku kanalisatsioonisüsteemi ehitamine ja paigaldamine

Toetuse suurus: 2347.68 eurot

          sh riigipoolne toetus: 1173.84 eurot

          KOV toetus: 1173.84 eurot

Toetuse omafinantseering: 1156.32 eurot. 

 

20. Toetuse saaja: Galina Gladõševa

Projekti nimetus: Rähni kinnistu kanalisatsioonisüsteemi rajamine

Toetuse suurus: 1849.20 eurot

          sh riigipoolne toetus: 924.60 eurot

          KOV toetus: 924.60 eurot

Toetuse omafinantseering: 910.80 eurot. 

 

21. Toetuse saaja: Lev Lazarev

Projekti nimetus: Jalaka kinnistul Agusalu külas kanalisatsioonisüsteemi rajamine

Toetuse suurus: 1641.50 eurot

          sh riigipoolne toetus: 820.75

          KOV toetus: 820.75

Toetuse omafinantseering: 808.50 eurot. 

 

22. Toetuse saaja: Ain Viirlaid

Projekti nimetus: Tootsi talu elamu heitvee nõuetekohase kanaliseerimist tagava süsteemi rajamine

Toetuse suurus: 3484.00 eurot

          sh riigipoolne toetus: 1742.00 eurot

          KOV toetus: 1742.00

Toetuse omafinantseering: 1716.00 eurot. 

 

23. Toetuse saaja: Hilja Avel

Projekti nimetus: Aho kinnistu kanalisatsioonisüsteemi rajamine ja septiku paigaldamine Toetuse suurus: 3063.24 eurot

          sh riigipoolne toetus: 1531.62 eurot

          KOV toetus:1531.62 eurot 

Toetuse omafinantseering: 1508.76 eurot. 

 

24. Toetuse saaja: Valeri Zahhartšenko

Projekti nimetus: Keskküla kanalisatsioonisüsteemi ehitamine.

Toetuse suurus: 6500.00 eurot

          sh riigipoolne toetus: 3250.00 eurot

          KOV toetus: 3250.00 eurot

Toetuse omafinantseering: 3358.00 eurot. 

 

25. Toetuse saaja: Aire Valdur

Projekti nimetus: Septiku paigaldamine koos imbväljakuga Oja kinnistul.

Toetuse suurus: 1855.90 eurot

          sh riigipoolne toetus: 927.95 eurot

          KOV toetus: 927.95 eurot

Toetuse omafinantseering: 914.10 eurot. 

 

26. Toetuse saaja: Andrus Roosimägi

Projekti nimetus: Roosimäe kinnistule Vaikla külas septiku paigaldus.

Toetuse suurus: 3002.14 eurot

          sh riigipoolne toetus: 1501.07 eurot

          KOV toetus: 1501.07 eurot

Toetuse omafinantseering: 1478.66 eurot. 

 

27. Toetuse saaja: Ingmar Seli

Projekti nimetus: Allika kinnistu omapuhasti ehitus.

Toetuse suurus: 3002.14 eurot

          sh riigipoolne toetus: 1501.07 eurot

          KOV toetus: 1501.07 eurot

Toetuse omafinantseering: 1478.66 eurot. 

 

28. Toetuse saaja: Raivo Avel

Projekti nimetus: Aveli, Uhe küla kanalisatsiooniseptiku paigaldus

Toetuse suurus: 3123.54 eurot

          sh riigipoolne toetus: 1561.77 eurot

          KOV toetus: 1561.77 eurot

Toetuse omafinantseering: 1538.46 eurot. 

 

29. Toetuse saaja: Vaike Reest

Projekti nimetus: Kaseniidu talu juurdepääsutee rekonstrueerimine

Toetuse suurus: 3870.05 eurot

          sh riigipoolne toetus: 1935.02

          KOV toetus: 1935.03

Toetuse omafinantseering: 1906.15 eurot. 

 

30. Toetuse saaja: Aime Seli

Projekti nimetus: Järvepera talu juurdepääsutee ehitus

Toetuse suurus: 3546.44 eurot

          sh riigipoolne toetus: 1773.22 eurot

          KOV toetus: 1773.22 eurot

Toetuse omafinantseering: 1746.76 eurot. 

 

Lisainfo:

Alutaguse Vallavalitsus: Piret Anvelt  33 66923 5886 6864, piret.anvelt@alutagusevald.ee

 

HP

Alutaguse Vallavalitsus teatab, et alates 09.04.2018 avatakse hajaasustuse programmi 2018. a  taotlusvoor Alutaguse vallas. Programmis osaleda soovivad isikud saavad taotlusi esitada vallavalitsusele kuni  11.06.2018.

Programmi eesmärgiks on  hajaasustusega maapiirkondades elavatele peredele tagada head elutingimused ning seeläbi aidata kaasa elanike arvu püsimisele hajaasustusega maapiirkondades

Eesmärgi saavutamiseks toetatakse programmist majapidamiste veesüsteemide, kanalisatsioonisüsteemide, juurdepääsuteede ning autonoomsete elektrisüsteemidega seotud tegevusi.

Toetust saavad taotleda füüsilised isikud, kes vastavad programmi nõuetele. Nõuded taotlejale ja kaastaotlejale, toetatavate tegevuste ja abikõlblike kulude loetelu ning taotlemise tingimused on sätestatud riigihalduse ministri 22.02.2018 määrusega nr 14 „Hajaasustuse programm", mis on kättesaadav EAS-i (https://www.eas.ee/teenus/hajaasustuse-programm/)  ja Alutaguse Vallavalitsuse (http://www.alutagusevald.ee/hajaasustuse-programm)  veebilehel.  Nimetatud veebilehtedel on olemas ka taotlusvormid ja muud vajalikud juhendmaterjalid.

Vastavalt programmdokumendi § 17 lõikele 1 punktile 2 kinnitas Alutaguse Vallavalitsus hajaasustuse programmist 2018. a toetatavate valdkondade prioriteetsuse järgmiselt:

1.1 veesüsteemid

1.2 kanalisatsioonisüsteemid

1.3 juurdepääsuteed

1.4 autonoomsed elektrisüsteemid

ja eelistatud sihtrühmad järgmiselt:

2.1 lastega pered

2.2 pered, kus elab puudega inimene

 

Lisainfo: Alutaguse Vallavalitsus: Piret Anvelt 3366923, 5886 6864, piret.anvelt@alutagusevald.ee