Jäätmejaam

30.05.19

Alutaguse valla elanikel on võimalus kodumajapidamises tekkinud jäätmeid tasuta viia Uikala ja alates 29. aprillist 2019 ka Torma prügilasse.

Uikala prügila on avatud tööpäeviti 07.30–19.30, puhkepäeviti ja riiklikel pühadel 9.00–17.00.

Tasuta võetakse vastu AINULT järgmisi kodumajapidamises tekkinud jäätmeliike: paber ja kartong (20 01 01); plastid (20 01 39); klaas (20 01 02) (NB! siia alla ei kuulu lehtklaas (aknaklaas)); biolagunevad aia- ja haljastujäätmed (20 02 01); puit (eelsorteeritud) (20 01 38); tekstiil (20 01 10 (s.h. 20 01 11)); suurjäätmed (20 03 07), bioloogiliselt mittelagunevaid aia- ja haljastusjäätmeid (20 02 03 (s.h. 20 02 02)), elektroonikat (20 01 35*) ning mootori-, käigukasti- ja määrdeõlijäätmeid (13 02).

Torma prügila on avatud tööpäeviti 9.00-18.00, laupäeval 9.00-16.00, pühapäeval ja riigipühadel on prügila suletud.

Tasuta võetakse vastu järgmiseid kodumajapidamises tekkinud jäätmeliike: paber ja kartong (20 01 01) liigiti (paber ja kartong eraldi), plastid (20 01 39), metallid (20 01 40), klaas (20 01 02) (NB! siia alla ei kuulu lehtklaas (aknaklaas)), biolagunevad aia- ja haljastujäätmed (20 02 01), bioloogiliselt mittelagunevad aia- ja haljastujäätmed (20 02 02, 20 02 03), puit (20 01 38), tekstiil (20 01 10, 20 01 11), suurjäätmed (20 03 07), elektroonika (16 02), põllumajanduskemikaalid (02 01 08*), trükivärvid (08 03 12*), muud mootori-,käigukasti ja määrdeõlid (13 02 08*), ohtlik pakend (15 01 10*), õlifiltrid (16 01 07*), pliiakud (16 06 01*), Ni-cd-akud (16 06 02*), happed (20 01 04*), leelised (20 01 15*), fotokemikaaalid (20 01 17*), lum.lambid (20 01 21*), elavhõbe (20 01 21*), pestitsiidid (20 01 19*), vanavärv, liimid ja vaigud (20 01 27*), EES jäätmed (20 01 35* ja 20 01 36), sortimata ravimikogused (20 01 98*), patareid ja väikeakud (20 01 33*), pakendid (15 01).

Jäätmete transport prügilasse tuleb ise organiseerida ning ära antavad jäätmed peavad olema liigiti sorteeritud. Jäätmete äraandmisel tuleb Alutaguse valla elaniku staatust tõendada Alutaguse valla kodanikukaardi ja ID-kaardi esitamisega (prügila töötajale tuleb kontrollimiseks esitada mõlemad dokumendid). Jäätmeid üleandev elanik peab lähtuma prügila töötajate korraldustest. Üleantavad jäätmed peavad olema sorteeritud vastavalt eeltoodud nimekirja alusel. Sorteerimata jäätmete viimisel prügilasse ei võeta neid tasuta vastu.

Jätkuvalt saab ohtlikke jäätmeid ja elektroonikat ära anda ka valla territooriumil asuvates ohtlike jäätmete kogumispunktides, kuid juhime tähelepanu  sellele, et kogumispunktide mahutavus on piiratud ning suured elektroonikajäätmed (nt telekad, külmkapid, pesumasinad jne) tuleks pigem viia otse jäätmejaama. PS! Uikala prügile on tavajäätmete prügila ja külmkappe nad vastu ei võta.

Samuti ei pea suurjäätmete ära andmiseks enam kogumisringi ootama, kuna elanikel nüüd võimalik neid jäätmejaamas aastaringselt tasuta ära anda.

article-author: MARTIN MILLER