Jäätmejaama teenusest Alutaguse vallas 2020 aastal

07.02.20

Alutaguse valla elanikel on võimalus 2020. aastal kodumajapidamises tekkinud jäätmeid tasuta viia Uikala ja Torma prügilasse. Juhime tähelepanu, et võrreldes 2019 aasta teenusega on toimunud väikesed muudatused.

Uikala prügila on avatud tööpäeviti 07.30–19.30, puhkepäeviti ja riiklikel pühadel 9.00–17.00.

Tasuta võetakse vastu järgmisi kodumajapidamises tekkinud jäätmeliike: paber ja kartong (20 01 01); plastid (20 01 39); klaas (20 01 02); raamita aknaklaasi (17 02 02); biolagunevad aia- ja haljastujäätmed (20 02 01); bioloogiliselt mittelagunevad aia- ja haljastusjäätmed (20 02 03 (s.h. 20 02 02)); puit (eelsorteeritud) (20 01 38); tekstiil (20 01 10, (s.h. 20 01 11)); suurjäätmed (20 03 07).

Torma prügila on avatud tööpäeviti 9.00-18.00, laupäeval 9.00-16.00, pühapäeval ja riigipühadel on prügila suletud.

Tasuta võetakse vastu järgmiseid kodumajapidamises tekkinud jäätmeliike: paber ja kartong (20 01 01) liigiti (paber ja kartong eraldi), plastid (20 01 39), metallid (20 01 40), klaas (20 01 02), raamita aknaklaas (17 02 02), biolagunevad aia- ja haljastujäätmed (20 02 01), bioloogiliselt mittelagunevad aia- ja haljastujäätmed (20 02 02, 20 02 03), puit (20 01 38), tekstiil (20 01 10, 20 01 11), suurjäätmed (20 03 07), elektroonika (16 02), põllumajanduskemikaalid (02 01 08*), trükivärvid (08 03 12*), muud mootori-,käigukasti ja määrdeõlid (13 02 08*), ohtlik pakend (15 01 10*), õlifiltrid (16 01 07*), pliiakud (16 06 01*), Ni-cd-akud (16 06 02*), happed (20 01 04*), leelised (20 01 15*), fotokemikaaalid (20 01 17*), lum.lambid (20 01 21*), elavhõbe (20 01 21*), pestitsiidid (20 01 19*), vanavärv, liimid ja vaigud (20 01 27*), EES jäätmed (20 01 35* ja 20 01 36), sortimata ravimikogused (20 01 98*), patareid ja väikeakud (20 01 33*), pakendid (15 01).

Jäätmete transport prügilasse tuleb ise organiseerida ning ära antavad jäätmed peavad olema liigiti sorteeritud. Jäätmete äraandmisel tuleb Alutaguse valla elaniku staatust tõendada Alutaguse valla kodanikukaardi ja ID-kaardi esitamisega (prügila töötajale tuleb kontrollimiseks esitada mõlemad dokumendid). Jäätmeid üleandev elanik peab lähtuma prügila töötajate korraldustest. Üleantavad jäätmed peavad olema sorteeritud vastavalt eeltoodud nimekirja alusel.

Sorteerimata jäätmete viimisel prügilasse ei võeta neid tasuta vastu.

Jätkuvalt saab ohtlikke jäätmeid ja elektroonikaromusid ära anda ka valla territooriumil asuvates ohtlike jäätmete (Iisaku alevik ja Mäetaguse alevik) ja elektroonikaromude (Illuka teenuskeskus) kogumispunktides, kuid juhime tähelepanu  sellele, et ohtlike jäätmete kogumispunktide mahutavus on piiratud ning suured elektroonikajäätmed (nt telekad, külmkapid, pesumasinad jne) tuleks viia Illuka teenuskeskuse elektroonikaromude kogumispunkti või Torma prügilasse.

PS! Uikala prügile on tavajäätmete prügila ja elektroonikat vastu ei võta.

Samuti ei pea suurjäätmete ära andmiseks enam kogumisringi ootama, kuna elanikel nüüd võimalik neid jäätmejaamas aastaringselt tasuta ära anda.

article-author: MARTIN MILLER

Eterniidi kogumisering 07.09.20-20.09.20

14.08.20

Alutaguse Vallavalitsus kuulutab välja eterniidi kogumisringi perioodil 07.09.20 – 20.09.20.

Kahe nädala jooksul on Alutaguse valla elanikel erandkorras võimalik Uikala ja Torma prügilatesse tasuta üle anda kodumajapidamises tekkinud eterniiti (17 06 05). NB! Kogu kogumisringi perioodil saab kodanikukaardi omanik tasuta üle anda 3t eterniiti.  Suurema koguse viimisel tuleb elanikul tasuda vastavalt kehtivale hinnakirjale. Eterniidi transport prügilasse tuleb ise organiseerida.

Uikala prügila on avatud tööpäeviti 07.30–19.30, puhkepäeviti ja riiklikel pühadel 9.00–17.00.

Torma prügila on avatud tööpäeviti 9.00-18.00, laupäeval 9.00-16.00, pühapäeval ja riigipühadel on prügila suletud.

Eterniidi äraandmisel tuleb Alutaguse valla elaniku staatust tõendada Alutaguse valla kodanikukaardi ja ID-kaardi esitamisega (prügila töötajale tuleb kontrollimiseks esitada mõlemad dokumendid). Eterniiti üleandev elanik peab lähtuma prügila töötajate korraldustest.

Vähekindlustatud ja eakatel elanikel, kellel on probleeme eterniidi transportimisega jäätmejaamadesse tuleb teha kirjalik avaldus Alutaguse Vallavalitsusele, milles on vabas vormis kirjeldatud, miks elanik ei saa eterniiti ise jäätmejaama viia ning kui suur on eterniidi eeldatav kodus kilogrammides. Vallavalitsus vaatab esitatud avaldused vaatab üle ja otsustab kas avaldus rahuldatakse.

article-author: MARTIN MILLER