11.04.18

Eesti territooriumi haldusjaotuse seadusest § 141 (41) tulenevalt on ühinenud kohaliku omavalitsuse üksuste õigusaktid kehtivad kuni haldusterritoriaalse korralduse muutmise tulemusena moodustunud kohaliku omavalitsuse üksuse õigusaktide kehtestamiseni selle kohaliku omavalitsuse üksuse territooriumil, kus need valdade ja linnade ühinemiseni kehtisid.

Alajõe piirkonna koerte ja kasside pidamise eeskiri

29.01.18

Alajõe Vallavolikogu 29.07.2010 määruse nr 8 "Alajõe valla korra eeskiri" IV peatükk kehtestab koerte ja kasside pidamise korra.

Koerte ja kasside pidamise eeskirjaga saab tutvuda SIIT.

article-author: JAANUS ALTOJA

Iisaku piirkonna koerte ja kasside pidamise eeskiri

29.01.18

Eeskiri sätestab koerte ja kasside pidamise korra ning hulkuvate koerte ja kasside suhtes rakendatavad abinõud Iisaku valla haldusterritooriumil.

Koerte ja kasside pidamise eeskirjaga saab tutvuda SIIT.

article-author: JAANUS ALTOJA

Illuka piirkonna koerte ja kasside pidamise eeskiri

29.01.18

Käesolev eeskiri sätestab valla haldusterritooriumil koerte ja kasside pidamise, avalikus kohas viibimise, piirangud pidamisel ja nende identifitseerimise ja registreerimise korra. Eeskiri on kohustuslik kõigile loomapidajatele. 

Koerte ja kasside pidamise eeskirjaga saab tutvuda SIIT.

article-author: JAANUS ALTOJA

Mäetaguse piirkonna koerte ja kasside pidamise eeskiri

29.01.18

Eeskiri sätestab valla haldusterritooriumil koerte ja kasside pidamise ja nende identifitseerimise ja registreerimise korra. Eeskiri on kohustuslik kõigile loomapidajatele.

Koerte ja kasside pidamise eeskirjaga saab tutvuda SIIT.

 

Vaata lisaks:

  • Lemmikloomade pidamise nõuded (SIIT).

  • Loomakaitseseadus (SIIT).

  • Looduskaitseseadus (SIIT).

  • Hulkuvate loomade püüdmise, pidamise ja nende omanike kindlakstegemise ning hulkuvate loomade hukkamise kord (SIIT).

article-author: JAANUS ALTOJA

Tudulinna piirkonna koerte ja kasside pidamise eeskiri

29.01.18

Käesolev eeskiri sätestab koerte ja kasside pidamise nõuded valla haldusterritooriumil. Eeskiri on kohustuslik täitmiseks kõigile juriidilistele ja füüsilistele isikutele, kelle omandis või valduses (edaspidi loomapidaja) on loom. Eeskiri laieneb ka isikule, kes tegeleb loomapidamisega rendi või muu selletaolise suhte alusel kokkuleppel omanikuga.

Koerte ja kasside pidamise eeskirjaga saab tutvuda SIIT.

article-author: JAANUS ALTOJA