Iisaku Gümnaasium

Tartu mnt 62, 41101 Iisaku

Direktor: Külli Guljavin

iisaku@iisaku.edu.ee

Hoolekogu koosseis:

Janno Vool - Alutaguse vallavolikogu esindaja;

Margo Karp - lastevanemate esindaja;

Heinar Juuse - vilistlaste esindaja;

Annely Oone - vilistlaste esindaja;

Kristjan Habakukk - lastevanemate esindaja;

Andrus Aamer - lastevanemate esindaja;

Aili Reiman - õpetajate esindaja;

Eda Välimets - õpetajate esindaja;

Karl-Joosep Karp - õpilasesinduse esindaja.

 

Mäetaguse Põhikool

Kooli 6, 41301 Mäetaguse

Direktor: Veera Sibrik

kool@maetaguse.edu.ee

Hoolekogu koosseis:

Lastevanemate esindajad: Airi Nano, Karine Võhmar, Kai Lepik, Kairi Nõmmemees       

Vallavalitsuse esindaja: Kairi Soomer        

Vallavolikogu esindaja: Janno Vool

Vilistlaste esindaja: Veljo Kingsep       

Kooli pedagoogide esindaja: Tiina Peenema    

Õpilasesinduse esindaja: Valeria Tihane

 

Tudulinna Kool

Kooli 4, 42202 Tudulinna

Direktori KT: Kerstin Kesler

tudulinnakool@alutagusevald.ee

Telefon: 3366944

Hoolekogu koosseis:

Kooli õpetajate esindaja: Merike Vaarmets

Lasteaia õpetajate esindaja: Ave Lohu

Lapsevanemad: Maris Eiser, Marika Valter

Asenduskodu esindaja: Karis Mugamäe.

Vallavalitsuse esindaja: abivallavanem Kairi Soomer.

 

Illuka Kool

Illuka küla, 41204 Ida- Virumaa

Direktor: Anneli Bogens

sekretar@illukakool.ee

Hoolekogu koosseis:

lasteaia lapsevanemate esindajad: Marju Ringo, Aleksei Kaširov,  Kristel Reino (asendusliige)

põhikooli lapsevanemate esindajad: Vitali Zapletnjuk, Monika Tinno, Andres Purga (asendusliige)

põhikooli õppenõukogu esindaja: Reet Ernits

lasteaia õpetajate esindaja: Airit Vaitmaa

Vallavalitsuse esindaja: abivallavanem Kairi Soomer

 

 Vallavolikogu poolt vastu võetud määrused: 

Vanema poolt kaetavate kulude katmise kord Alutaguse valla koolieelsetes lasteasutustes

Koolilõuna toetuse kasutamise ning koolilõuna tegeliku maksumuse kandmise tingimused ja kord

Huvihariduse ja huvitegevuse toetamise kord