Iisaku aleviku kujundusprojekt

06.12.18
Käesoleva projekti eesmärk on luua ruumilise lahenduse kaudu Iisaku alevikust kaasaegne ja ühtse kujunduskeelega terviklik keskkond, tugevdades seeläbi lokaalset identiteeti, parandades aleviku sidusust ning mitmekesistades ajaveetmise võimalusi.
Tegemist on eskiisprojektiga, mis annab alevikule kujunduse põhisuunad ja visiooni. Enne ideede
realiseerimist tuleb käesoleva projekti põhjal koostada täpsemad ja täiendavad projektid.
 
Lisatud kujundusprojekti seletuskirja ja koondplaani näol ei ole tegemist valmis projektiga vaid töös oleva projektiga.
 
Kirjalikud ettepanekud projekti täiendamiseks on oodatud kuni 17. detsembrini 2018. 

 

article-author: MARTIN MILLER

Tudulinna aleviku kujundus-kuivendusprojekt

06.12.18

Tudulinna kujundus-kuivendusprojekti eesmärgiks on värskendada aleviku visuaalset väljanägemist ja funktsionaalsust, tugevdades seeläbi lokaalset identiteeti, parandades aleviku sidusust ning mitmekesistades ajaveetmisvõimalusi ja pakutavaid avalikke teenuseid. Vallavalitsuse sooviks on kujundada alevikust elanikele meeldiv, vajalikke teenuseid pakkuv terviklik elukeskkond, mis oleks ka külastajate jaoks meeldejääv ning kannaks oma kujunduskeelega edasi kohalikku identiteeti.

Lisatud kujundusprojekti seletuskirja ja koondplaani näol ei ole tegemist valmis projektiga vaid töös oleva projektiga.
 

 

Kirjalikud ettepanekud projekti täiendamiseks on oodatud kuni 17. detsembrini 2018. 
article-author: MARTIN MILLER