Kontakt

Illuka

Oleg Kuznetsov   +372 5340 9362

abivallavanem        oleg.kuznetsov@alutagusevald.ee

Valdkond: majandus (sh elamumajandus, kommunaalmajandus, jäätmemajandus), ehitus, riigihanked.

 

Rein Merirand   +372 336 6926, mobiil +372 5915 1143

majandusjuht      rein.merirand@alutagusevald.ee

Valdkond: majandus- ja ehitusvaldkonna töö korraldamine ja vallaelanike nõustamine (sh Ehitisregistri toimingud Alajõe, Iisaku ja Illuka piirkonnas), riigihangete korraldamine, projekteerimis ja ehitustööde kavandamine, omanikujärelvalve korraldamine, ehitustööde järelvalve, valla hoonete majandamine.

 

Tiiu Puu                       +372 336 6929, mobiil +372 565 5821

ehitisregistrispetsialist   tiiu.puu@alutagusevald.ee

Valdkond:

_____________________________________________________________________________

Iisaku

Piret Anvelt            +372 336 6923, mobiil +372 5886 6864

arendusspetsialist    piret.anvelt@alutagusevald.ee

Valdkond: arendusprojektid (sh Hajaasustus programm, KIK, LEADER jne), arengukavad, kolmanda sektori toetused.

 

Liina Talistu         +372 336 6924, mobiil +372 56203048

geoinfospetsialist   liina.talistu@alutagusevald.ee

Valdkond:

____________________________________________________________________________

Mäetaguse

Sirje Allikmaa   +372 336 6909, mobiil +372 5836 7400

maakorraldaja    sirje.allikmaa@alutagusevald.ee

Valdkond: maakorraldus (sh maamaks, koha-aadressi määramine, katastriüksuste jagamine, maade munitsipaliseerimine, maareformi lõpetamine).

 

Aare Lehtpuu            +372 336 6915, mobiil +372 5860 5666  

järelevalvespetsialist   aare.lehtpuu@alutagusevald.ee

Valdkond: Teede hooldus, liikluskorraldus, ajutised veoload. Ehitisregistri toimingud Mäetaguse ja Tudulinna piirkonnas.

 

Martin Miller               +372 336 6916, mobiil +372 5306 4462               

keskkonnaspetsialist    martin.miller@alutagusevald.ee

Valdkond: üldplaneering ja keskkond (sh heakord, hulkuvad koerad kassid, pargid, raieload, keskkonnaload, haljastus), mänguväljakud, maavara kaevandamine.