Tasuline parkimine

Alutaguse vallas Kauksi külas, Alajõe külas ja Vasknarva külas on korraldatud tasuline parkimine

Parkimistasu makstakse parkimise eest ajavahemikus 01. juuni kuni 31. august kell 9.00 kuni 18.00.

 • Parkimisala hõlmab Kauksi külas Kauksi randa teenindavaid parklaid:
  • suur parkla;
  • telklaagri parkla;
  • lisaparkla.
 • KAUKSI RANNAÄÄRNE PARKLA  ei ole käesoleval aastal kasutusel seoses rannahoone ehitusega. Sissesõiduteele on paigaldatud peatumise keelumärk (361) ja parkla juures parkimise keelumärk (362). Palume järgida liikluskorralduse muudatust! Liikluskorralduse eiramisel rakendatakse liiklusseaduses sätestatud karistusi.
 • Liiklusseaduse § 241. Parkimine keelatud kohas

  (1) Sõiduki parkimise eest selleks keelatud kohas või liikluskorraldusvahendiga ettenähtud parkimiskorda või -viisi rikkudes
  – karistatakse rahatrahviga kuni kümme trahviühikut.
  (2) Sõiduki parkimise eest selleks keelatud kohas või liikluskorraldusvahendiga ettenähtud parkimiskorda või -viisi rikkudes nii, et see on ohtlik teistele liiklejatele või häirib oluliselt liiklust 
  – karistatakse rahatrahviga kuni 50 trahviühikut.

Kauksis on võimalik soetada parkimispilet parkimisautomaadist, ostes m-pileti või pileti internetist https://www.parkimine.ee/#kauksi-suur-parkla=2386 ja https://www.parkimine.ee/#kauksi-telklaagri-parkla=2390

Kauksi lisaparkla pileti saab osta automaadist või ostes m-pileti mobiiliga.

Kauksis on parkimiskorraldaja Ühisteenused AS.

 • Alajõel on parkimiskorraldaja Peipsirand OÜ. Alajõe külas  tasuline parkimisala hõlmab Alajõe Külaplatsil asuvat parklat. Alajõel saab parkimispileti soetada parkimiskorraldajalt

Vasknarva parklas on parkimiskorraldaja Ühisteenused AS. Maksevõimalus m-pilet (mobiiliga tasumine) ja kodulehelt pileti ostmisvõimalus https://www.parkimine.ee/#vasknarva-parkla=2511

Parkimistasu määrad:

Parkimistasu määr ühe mootorsõiduki parkimise eest päevas on:

 • suures parklas, telklaagri parklas, lisaparklas ja Alajõe Külaplatsi parklas (v. a buss ja veoauto) 3 eurot;
 • Parkimistasu määr bussi ja veoauto parkimise eest päevas - 10 eurot.
 • Parkimistasu määr kuus (kuupilet) - 30 eurot.

Parkimistasu maksmist ja parkimise õigust tõendab:

 • kehtiv parkimispilet;
 • parkimisluba;
 • puudega inimese sõiduki parkimiskaart;
 • alarm- ja jälitussõidukikaart.

Parkimispilet tuleb sõidukijuhil alles hoida tasulisest parkimisalast lahkumiseni.

Parkimistasu maksmata jätmise või tasutud parkimisaja ületamise korral teeb parkimisjärelevalvet teostav ametiisik viivistasu määramise otsuse liiklusseaduses sätestatud korras. Viivistasu määr ööpäevas on 30 eurot.