Sümboolika konkurss

Alutaguse Vallavalitsus kuulutas välja valla sümboolika konkursi. Konkursitöö tuli esitada hiljemalt 18.12.2017 kell 12.00 Iisaku Vallavalitsuse kantseleisse kinnises ümbrikus. Konkursil osalemiseks registreeriti 29 tööd.

Konkursikomisjon avas esitatud konkursitööd 18.12.2017 kell 13.00. Komisjon alustab tööde hindamist vastavalt Alutaguse valla sümboolika konkursi tingimuste punktile 5.

Konkursi tingimuste alapunkti 5.1. kohaselt avalikustatakse konkursile laekunud kavandid valla veebilehel.

Sümboolika konkursi komisjon hindas 27.12.2017 laekunud kavandeid. Kavandite hindamistulemus on lisatud seotud failidesse. Viis enim punkte kogusid järgnevad kavandid:

ALU 3 59 punkti

Mammu 32 punkti

Uhe 30 punkti

Alu 5 30 punkti

Alu 4 29 punkti

Alutaguse Vallavalitsus jätkab koostööd ALU 3 töö autoriga Alutaguse valla sümboolika kujundamiseks. Parandatud ja täiendatud sümboolika esitatud Riigikantseleile kooskõlastuse saamiseks.