Alutaguse Vallavolikogu 25. jaanuari 2018. a otsusega nr 45 moodustati Alutaguse valla valimiskomisjon. 

Alutaguse valla valimiskomisjon on 5-liikmeline:

esimees: vallasekretär Lehti Targijainen

aseesimees: Lia Teeväli  (Alutaguse valla valimiskomisjoni 02.02.2018. a otsus nr 16)

liikmed: Tairi Hütt, Heidi Kruut, Katrin Junolainen