Vallavalitsuse koosseis

Vallavanem Tauno Võhmar

tel 3366904, +372 501 3506

e-post: tauno.vohmar@alutagusevald.ee

Vastutusvaldkonnad: üldjuhtimine, finants, valla äriühingud,õigusaktid, IT, korrakaitse.

 

Vallavalitsuse liikmed:

Oleg Kuznetsov

tel +372 5340 9362

e-post: oleg.kuznetsov@alutagusevald.ee

Vastutusvaldkonnad: majandus (sh elamumajandus, kommunaalmajandus, jäätmemajandus), ehitus, riigihanked (omas valdkonnas)

 

Kairi Soomer

tel +372 5855 2996

e-post: kairi.soomer@alutagusevald.ee

Vastutusvaldkonnad: kultuur, sport, haridus, noorsootöö, sotsiaal, tervishoid, riigihanked (omas valdkonnas)

 

Andrus Toss

tel +372 565 5720

e-post: andrus.toss@alutagusevald.ee

Vastutusvaldkonnad: mittetulundusühingud, seltsid (III sektor), turism, planeeringud, keskkonnakaitse (looduskaitse, kaevandustegevusega seonduv), ühistranspordikorraldus, turism, sõprussuhted (välissuhted), riigihanked (omas valdkonnas)

 

Taavi Vogt

tel + 372 555 53487

e-post: taavi.vogt@alutagusevald.ee

Alajõe piirkonna planeeringud