Aukodanikud

2019 AVO KIIR

Suure panuse eest Eesti riigi ja kogukonna elu edendamisse.

Teenetemärgi saajad

2019 ROBERT NAGEL

Eesti Vabariigi 100. aastapäevaks Iisakusse püstitatud Alutaguse Vabadusvõitlejate mälestusmärgi püstitamise idee autor ja selle elluviija.

 

2020 MARIA MINHOF

Suure pühendumise eest vanemliku hoolitsuseta jäänud laste kasvatamisel.

 

2020 ANNE NURGAMAA

Silmapaistva ja aktiivse tegevuse eest Alutaguse piirkonna looduskaitselise tegevuse korraldamisel ja koduloo uurimisel.