Ettevõtluses kasutatava ehitise korrastamise toetus

21.02.2018 toimunud volikogu istungil võeti vastu määrus nr 35 „Ettevõtluses kasutatava ehitise korrastamise toetus (https://www.riigiteataja.ee/akt/402032018004), mis jõustus 01.04.2018

Määrus võeti vastu eesmärgiga toetada valla ettevõtjaid nende omandis olevate ehitiste visuaalse korrasoleku tagamiseks ja maastikuilme korrastamiseks.

Toetust võivad taotleda kõik äriühingud ja füüsilisest isikust ettevõtjad, kes tegutsevad ettevõtjana valla territooriumil, kes on ettevõtluses kasutatava hoone ja rajatise omanikud ning kes on tööandjad vähemalt ühele töötajale.

Toetust antakse taotleja omandis olevate tootmis- või teenindushoonete renoveerimiseks,riiklike ettevõtlustoetuste kaasfinantseerimiseks, ehitise lammutamiseks ja territooriumi piiritlemisega seotud töödeks.

Toetus ühe taotleja kohta moodustab toetatavate tegevuste abikõlblike kulude maksumusest 40%, kuid mitte rohkem kui kuni 5000 eurot.

Taotlus esitatakse kindlal vormil ja taotlusi võetakse vastu jooksvalt või kuni jätkub selleks eelarves planeeritud vahendeid.

Lisainfo: arendusspetsialist Piret Anvelt, tel 336 6923; 5886 6864, piret.anvelt@alutagusevald.ee

Taotlus

Toetuse kasutamise aruanne