Kontakt

Illuka

Oleg Kuznetsov                              +372 5340 9362

abivallavanem                                  oleg.kuznetsov@alutagusevald.ee

Valdkond: majandus (sh elamumajandus, kommunaalmajandus, jäätmemajandus), ehitus, riigihanked.

 

Rein Merirand                                 336 6926           +372 5915 1143

majandusjuht                                   rein.merirand@alutagusevald.ee

Valdkond: majandus- ja ehitusvaldkonna töö korraldamine ja vallaelanike nõustamine (sh Ehitisregistri toimingud Alajõe, Iisaku ja Illuka piirkonnas), riigihangete korraldamine, projekteerimis ja ehitustööde kavandamine, omanikujärelvalve korraldamine, ehitustööde järelvalve, valla hoonete majandamine.

 

Iisaku

Piret Anvelt                                      336 6923          +372 5886 6864

arendusspetsialist                            piret.anvelt@alutagusevald.ee

Valdkond: arendusprojektid (sh Hajaasustus programm, KIK, LEADER jne), arengukavad, kolmanda sektori toetused.

 

Mäetaguse

Sirje Allikmaa                                  336 6909

maakorraldaja                                  sirje.allikmaa@alutagusevald.ee

Valdkond: maakorraldus (sh maamaks, koha-aadressi määramine, katastriüksuste jagamine, maade munitsipaliseerimine, maareformi lõpetamine).

 

Aare Lehtpuu                                  336 6915          +372 5860 5666  

järelevalvespetsialist                        aare.lehtpuu@alutagusevald.ee

Valdkond: Teede hooldus, liikluskorraldus, ajutised veoload. Ehitisregistri toimingud Mäetaguse ja Tudulinna piirkonnas.

 

Martin Miller                                   336 6916           +372 5306 4462               

keskkonnaspetsialist                       martin.miller@alutagusevald.ee

Valdkond: üldplaneering ja keskkond (sh heakord, hulkuvad koerad kassid, pargid, raieload, keskkonnaload, haljastus), mänguväljakud, maavara kaevandamine.