IISAKU GÜMNAASIUM

Tartu mnt 62, 41101 Iisaku

Direktor: Külli Guljavin

Kontakt: +372 3366982; iisaku@iisaku.edu.ee

Hoolekogu koosseis

 
 

MÄETAGUSE PÕHIKOOL

Kooli 6, 41301 Mäetaguse

Direktor: Veera Sibrik

Kontakt: +372 3366991; kool@maetaguse.edu.ee

Hoolekogu koosseis

 

 

ILLUKA KOOL

Illuka küla, 41204 Ida- Virumaa

Direktor: Anneli Bogens

Kontakt: +372 3366998; info@illuka.edu.ee

Hoolekogu koosseis

 

 

 Vallavolikogu poolt vastu võetud määrused: 

Vanema poolt kaetavate kulude katmise kord Alutaguse valla koolieelsetes lasteasutustes

Koolilõuna toetuse kasutamise ning koolilõuna tegeliku maksumuse kandmise tingimused ja kord

Huvihariduse ja huvitegevuse toetamise kord