Alutaguse Vallavolikogu määrused, otsused ning protokollid on

kättesaadavad Alutaguse Vallavalitsuse dokumendiregistris.