Uudised ja teated

SA Erametsakeskus teade 18.06.2019 Metsaühistud ootavad uuendamistoetuse soovijatelt infot enne jaanipäeva Metsaomanikel tasub metsa uuendamise toetust küsida metsaühistu kaudu,...

SA Erametsakeskus teade kohalikele metsaomanikele

SA Erametsakeskus teade 18.06.2019 Metsaühistud ootavad uuendamistoetuse soovijatelt infot enne jaanipäeva Metsaomanikel tasub metsa uuendamise toetust küsida metsaühistu kaudu,...

Ida-Viru Ettevõtluskeskus koostöös partneritega: Ida-Virumaa Omavalitsuste Liit, Eesti Kaubandus- Tööstuskoja Jõhvi esindus, Europe Direct`i Jõhvi teabekeskus, Ida-Virumaa Tööstusalade Arendus ja...

Esitage kandidaate konkursile Ida-Virumaa Aasta Ettevõtted 2019

Ida-Viru Ettevõtluskeskus koostöös partneritega: Ida-Virumaa Omavalitsuste Liit, Eesti Kaubandus- Tööstuskoja Jõhvi esindus, Europe Direct`i Jõhvi teabekeskus, Ida-Virumaa Tööstusalade Arendus ja...

Alutaguse Vallavolikogu võttis vastu Pootsiku küla Törzapi tee detailplaneeringu. Planeeringuala hõlmab osaliselt Pootsiku küla Alajõe metskond 21 (22401:003:0800) katastriüksust. Planeeringuala...

Pootsiku küla Törzapi tee detailplaneeringu avalik väljapanek

Alutaguse Vallavolikogu võttis vastu Pootsiku küla Törzapi tee detailplaneeringu. Planeeringuala hõlmab osaliselt Pootsiku küla Alajõe metskond 21 (22401:003:0800) katastriüksust. Planeeringuala...

  2019 aasta sügisest Tudulinna Kool enam ei tegutse. Palume kõiki huvilisi tulla ühisele arutelule 21.06 kell 16.00 koolimajja, et arutada koos majja planeeritavaid tegevusi. ...

Teade

  2019 aasta sügisest Tudulinna Kool enam ei tegutse. Palume kõiki huvilisi tulla ühisele arutelule 21.06 kell 16.00 koolimajja, et arutada koos majja planeeritavaid tegevusi. ...

Kiikla küla keskuses asuval Puhkeala mänguväljakul hakkavad alates 12.06.2019 uue mänguväljaku ehitustööd. Olemasoleva mänguväljaku osad elemendid lammutatakse. Mänguväljak valmib juuli teiseks...

TEADE - ehitustööd Kiikla küla mänguväljaku

Kiikla küla keskuses asuval Puhkeala mänguväljakul hakkavad alates 12.06.2019 uue mänguväljaku ehitustööd. Olemasoleva mänguväljaku osad elemendid lammutatakse. Mänguväljak valmib juuli teiseks...

Alutaguse Vallavolikogu tunnistas 30. mai 2019 otsusega nr 183 kehtetuks Iisaku Vallavolikogu 05. augusti 2004 määrusega nr 16 kehtestatud Kivistiku ja Keskküla maaüksuste detailplaneeringu...

Kuru küla Kivistiku ja Keskküla maaüksuste detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine

Alutaguse Vallavolikogu tunnistas 30. mai 2019 otsusega nr 183 kehtetuks Iisaku Vallavolikogu 05. augusti 2004 määrusega nr 16 kehtestatud Kivistiku ja Keskküla maaüksuste detailplaneeringu...

Alutaguse Vallavolikogu tunnistas 30. mai 2019 otsusega nr 184 kehtetuks Iisaku Vallavolikogu 19. oktoobri 2006 otsusega nr 31 kehtestatud Mikidina kinnistu detailplaneeringu Kala tee 12 krundi...

Kuru küla Mikidina kinnistu detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine

Alutaguse Vallavolikogu tunnistas 30. mai 2019 otsusega nr 184 kehtetuks Iisaku Vallavolikogu 19. oktoobri 2006 otsusega nr 31 kehtestatud Mikidina kinnistu detailplaneeringu Kala tee 12 krundi...

Alutaguse Vallavalitsus võttis vastu Smolnitsa küla kergliiklustee ja selle lähiala detailplaneeringu. Planeeritava ala suurus on ca 649 m 2 ning see hõlmab Tamme tee 2a (12201:001:1157) ja...

Smolnitsa küla kergliiklustee ja selle lähiala detailplaneeringu avalik väljapanek

Alutaguse Vallavalitsus võttis vastu Smolnitsa küla kergliiklustee ja selle lähiala detailplaneeringu. Planeeritava ala suurus on ca 649 m 2 ning see hõlmab Tamme tee 2a (12201:001:1157) ja...

Aasta küla 2019 rahva lemmiku hääletus on 3. juuni südaööst avatud. Hääli on võimalik anda 14. juunini kuni kella 23.59. Alutaguse vallast kandideerib Kiikla küla. Oma hääle saad anda...

Aasta küla hääletus

Aasta küla 2019 rahva lemmiku hääletus on 3. juuni südaööst avatud. Hääli on võimalik anda 14. juunini kuni kella 23.59. Alutaguse vallast kandideerib Kiikla küla. Oma hääle saad anda...

Bussiliini nr 113 uus sõiduplaan kehtib alates 17.06.2019. Täpsustatud on Iisaku ja Jõhvi vaheliste peatuste sõiduaegu. Sõiduplaan on leitav seotud failidest.

Muutub bussiliini nr 113 graafik

Bussiliini nr 113 uus sõiduplaan kehtib alates 17.06.2019. Täpsustatud on Iisaku ja Jõhvi vaheliste peatuste sõiduaegu. Sõiduplaan on leitav seotud failidest.

Hankija eesmärgiks on rajada Illuka mõisa pargi kõrvale Illuka kooli juurde, ühe suure mänguelemendiga kujundatud mängu- ja vaba aja veetmise ala, mis vastab erinevate huvi- ja vanusegruppide...

Hinnapäring Illuka mõisa mänguväljaku rajamiseks

Hankija eesmärgiks on rajada Illuka mõisa pargi kõrvale Illuka kooli juurde, ühe suure mänguelemendiga kujundatud mängu- ja vaba aja veetmise ala, mis vastab erinevate huvi- ja vanusegruppide...

Alutaguse Vallavolikogu 30. mai 2019. a istungil võeti vastu otsus nr 189 Alajõe valla, Iisaku valla, Mäetaguse valla ja Tudulinna valla ühinemislepingu muutmise kohta .

Alutaguse Vallavolikogu muutis ühinemislepingut

Alutaguse Vallavolikogu 30. mai 2019. a istungil võeti vastu otsus nr 189 Alajõe valla, Iisaku valla, Mäetaguse valla ja Tudulinna valla ühinemislepingu muutmise kohta .

Riigikantselei ja rahandusministeeriumi eestvedamisel luuakse riigile pikaajalist strateegiat "Eesti 2035", millesse on oodatud kõikide Eesti tulevikust ja arengust huvitatud inimeste...

Kutse riigi strateegia „Eesti 2035“ seminarile!

Riigikantselei ja rahandusministeeriumi eestvedamisel luuakse riigile pikaajalist strateegiat "Eesti 2035", millesse on oodatud kõikide Eesti tulevikust ja arengust huvitatud inimeste...

2018.aastal osales Alutaguse vald projektis „Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine" esimeses voorus , mida rahastati Euroopa Regionaalarengu Fond meetmest „Puuetega inimeste eluaseme...

„Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine Alutaguse vallas“ 2018-2020.a.

2018.aastal osales Alutaguse vald projektis „Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine" esimeses voorus , mida rahastati Euroopa Regionaalarengu Fond meetmest „Puuetega inimeste eluaseme...

Alutaguse Vallavalitsus müüb osta.ee keskkonnas paakautot GAZ-53-1. Kuulutuse leiad SIIT .

Vallavalitsus müüb GAZ-53-1 paakauto

Alutaguse Vallavalitsus müüb osta.ee keskkonnas paakautot GAZ-53-1. Kuulutuse leiad SIIT .

Alutaguse Vallavalitsus kuulutab välja Tudulinna alevikus Pikk tn 29 ja Pargi tn 2 kinnistute võõrandamise eelläbirääkimistega pakkumise korras ja ootab hinnapakkumisi koos ideekavandi ja...

Eelläbirääkimistega enampakkumine Tudulinna alevikus

Alutaguse Vallavalitsus kuulutab välja Tudulinna alevikus Pikk tn 29 ja Pargi tn 2 kinnistute võõrandamise eelläbirääkimistega pakkumise korras ja ootab hinnapakkumisi koos ideekavandi ja...

Alates 1. augustist saavad korteriühistud Keskkonnainvesteeringute Keskusest (KIK) taotleda toetust biomassil või fossiilkütustel (va maagaas) töötava või otsest elektrikütet kasutava...

Korteriühistud saavad toetust kütteseadme väljavahetamiseks või kaugküttepiirkonnaga liitumiseks

Alates 1. augustist saavad korteriühistud Keskkonnainvesteeringute Keskusest (KIK) taotleda toetust biomassil või fossiilkütustel (va maagaas) töötava või otsest elektrikütet kasutava...

Rahandusministeeriumi pressiteade 15. mai 2019     Haldusreformiga anti omavalitsustele ülesandeks kavandada ja suunata ühiselt maakonna arengut....

Alates 15. maist saab taotleda toetust maakondade arengustrateegiate elluviimiseks

Rahandusministeeriumi pressiteade 15. mai 2019     Haldusreformiga anti omavalitsustele ülesandeks kavandada ja suunata ühiselt maakonna arengut....

Vallavalitsuse eesmärgiks on täiendada Mäetaguse lasteaia territooriumit nelja uue mänguatraktsiooniga. Hinnapakkumused esitada 29.05.2019 a (hiljemalt kell 10.00) elektrooniliselt e-mailile...

Hinnapäring Mäetaguse lasteaia mänguväljaku täiendamiseks

Vallavalitsuse eesmärgiks on täiendada Mäetaguse lasteaia territooriumit nelja uue mänguatraktsiooniga. Hinnapakkumused esitada 29.05.2019 a (hiljemalt kell 10.00) elektrooniliselt e-mailile...

Perioodil 13.-19. mai Alutaguse valla elanikel erandkorras võimalik Uikala ja Torma prügilatesse tasuta üle anda mõistlikus koguses kodumajapidamises tekkinud eterniiti (17 06 05) ja raamita...

Eterniidi ja raamita aknaklaasi kogumisnädal 13.mai - 19.mai.

Perioodil 13.-19. mai Alutaguse valla elanikel erandkorras võimalik Uikala ja Torma prügilatesse tasuta üle anda mõistlikus koguses kodumajapidamises tekkinud eterniiti (17 06 05) ja raamita...

Alutaguse Vallavalitsusel on müügis GAZ 66 tuletõrje auto, kes soovib osaleda pakkumisel, siis seda saab teha osta.ee portaalis:  https://www.osta.ee/gaz-66-tuletorje-auto-122427329.html

GAZ 66 tuletõrje auto müük

Alutaguse Vallavalitsusel on müügis GAZ 66 tuletõrje auto, kes soovib osaleda pakkumisel, siis seda saab teha osta.ee portaalis:  https://www.osta.ee/gaz-66-tuletorje-auto-122427329.html

Maa-amet korraldab avaliku kirjaliku enampakkumise korras riigi omandis Keskkonnaministeeriumi valitsemisel olevate kinnisasjade müüki vastavalt riigivaraseadusele ja keskkonnaministri...

Maa-ameti kirjalik enampakkumine 28.05

Maa-amet korraldab avaliku kirjaliku enampakkumise korras riigi omandis Keskkonnaministeeriumi valitsemisel olevate kinnisasjade müüki vastavalt riigivaraseadusele ja keskkonnaministri...

Tööd toimuvad vastavalt põhiprojektile „Tudulinna Männiku ja Kooli tn vahelise ala kraavkuivendus" töö nr IB2018106. Projektiga tutvumiseks esitada kirjalik sooviavaldus...

Hinnapäring Männiku ja Kooli tn vahelise ala kuivenduskraavide puhastamiseks ja rajamiseks ning Männiku tee rekonstrueerimiseks

Tööd toimuvad vastavalt põhiprojektile „Tudulinna Männiku ja Kooli tn vahelise ala kraavkuivendus" töö nr IB2018106. Projektiga tutvumiseks esitada kirjalik sooviavaldus...

Korterelamu terviklik rekonstrueerimine võimaldab suurendada hoone energiatõhusust, pikendab selle eluiga, tõstab väärtust kinnisvaraturul ning toob kaasa paranenud sisekliima. Toetus on...

Kredex avab 20.05.2019 korterelamute rekonstrueerimistoetuse taotluste vastuvõttu

Korterelamu terviklik rekonstrueerimine võimaldab suurendada hoone energiatõhusust, pikendab selle eluiga, tõstab väärtust kinnisvaraturul ning toob kaasa paranenud sisekliima. Toetus on...

Kredexi poolt väljastatava toetuse eesmärk on parandada kolme- ja enamalapseliste vähekindlustatud perede elamistingimusi. Pered saavad toetuse abil soetada, renoveerida või laiendada oma...

Kodutoetus lasterikastele peredele

Kredexi poolt väljastatava toetuse eesmärk on parandada kolme- ja enamalapseliste vähekindlustatud perede elamistingimusi. Pered saavad toetuse abil soetada, renoveerida või laiendada oma...

Alutaguse Vallavalitsuse eesmärk on hõlbustamaks külastajatel (sh ratastooliga, lapsevankriga, jalgrattaga) randa pääsemist rajada u. 110 m pikkune liiva peale asetatav lehisest laudtee. ...

Hinnapäring Alajõe randa laudtee rajamiseks

Alutaguse Vallavalitsuse eesmärk on hõlbustamaks külastajatel (sh ratastooliga, lapsevankriga, jalgrattaga) randa pääsemist rajada u. 110 m pikkune liiva peale asetatav lehisest laudtee. ...

Riigikantselei ja rahandusministeerium ootavad kõiki Eesti inimesi riigi pikaajalise strateegia "Eesti 2035" loomises kaasa lööma. Rahandusministeeriumi strateegilise planeerimise juht ...

Osale Eesti tuleviku kujundamises!

Riigikantselei ja rahandusministeerium ootavad kõiki Eesti inimesi riigi pikaajalise strateegia "Eesti 2035" loomises kaasa lööma. Rahandusministeeriumi strateegilise planeerimise juht ...

Olulisemad muudatused: - Suveperioodil kuni 15.10.2019 läbib buss reedeti Mäetaguse kalmistu peatust. Väljumine Jõhvist ja Kohtla-Järvelt Mäetaguse kalmistu suunal kl 10:00 ja kl 13:25....

Liini nr 114 sõiduplaan alates 10.05.2019

Olulisemad muudatused: - Suveperioodil kuni 15.10.2019 läbib buss reedeti Mäetaguse kalmistu peatust. Väljumine Jõhvist ja Kohtla-Järvelt Mäetaguse kalmistu suunal kl 10:00 ja kl 13:25....

Kohanime määramise eelnõu avalikustamine Alutaguse Vallavalitsus arutas 12.03.2019. a toimunud istungil korralduse eelnõu „Kohanime määramine Saaresoo metsateele" ning otsustas vastavalt...

Kohanime määramine Saaresoo metsateele

Kohanime määramise eelnõu avalikustamine Alutaguse Vallavalitsus arutas 12.03.2019. a toimunud istungil korralduse eelnõu „Kohanime määramine Saaresoo metsateele" ning otsustas vastavalt...

Showing 1 - 30 of 318 results.
Items per Page 30
of 11