Uudised ja teated

Alates 21. jaanuarist liikus sarnaselt maantee- ja keskkonnainfo telefonidega ka päästeala infotelefon 1524 riigiinfo telefoni 1247 alla.

Tänasest saab päästealast infot numbrilt 1247

Alates 21. jaanuarist liikus sarnaselt maantee- ja keskkonnainfo telefonidega ka päästeala infotelefon 1524 riigiinfo telefoni 1247 alla.

Muudatused on Mustveest väljuvatel reisidel ning bussid väljuvad 5-10 minutit varem.

TEADE Ida-Viru maakonna bussiliini nr 552 sõiduplaani muudatusest alates 25.01.2021

Muudatused on Mustveest väljuvatel reisidel ning bussid väljuvad 5-10 minutit varem.

Muudatused seoses bussiliiniga nr 114.
Selleks, et Eesti Post saaks kõik pakid ja kirjad kohale tuua, peab saadetistel olema märgitud õige ja ajakohane aadress.

Veendu oma aadressi ja postkasti korrektsuses

Selleks, et Eesti Post saaks kõik pakid ja kirjad kohale tuua, peab saadetistel olema märgitud õige ja ajakohane aadress.

2020/2021 perioodil korraldab lumetõrje töid valla territooriumil Alutaguse Haldus OÜ. Info tel 3366930 ja 3366932

Lumetõrje

2020/2021 perioodil korraldab lumetõrje töid valla territooriumil Alutaguse Haldus OÜ. Info tel 3366930 ja 3366932

Riigi ilmateenistus andis teada, et ööl vastu homset ning homme päeval on oodata tihedat lumesadu, tuisku ning tugevat tuult.

Päästeameti nõuanded saabuvaks lumetormiks

Riigi ilmateenistus andis teada, et ööl vastu homset ning homme päeval on oodata tihedat lumesadu, tuisku ning tugevat tuult.

Lumetõrje töid korraldab Alutaguse Haldus OÜ.

Lumetõrje

Lumetõrje töid korraldab Alutaguse Haldus OÜ.

Alutaguse valla elanikel on võimalus 2021. aastal kodumajapidamises tekkinud jäätmeid tasuta viia Uikala ja Torma prügilasse.  Uikala prügila on avatud tööpäeviti 07.30–19.30,...

Jäätmejaama teenusest Alutaguse vallas 2021 aastal

Alutaguse valla elanikel on võimalus 2021. aastal kodumajapidamises tekkinud jäätmeid tasuta viia Uikala ja Torma prügilasse.  Uikala prügila on avatud tööpäeviti 07.30–19.30,...

Ida-Viru maakonna teenetemärk on maakonna kõrgeim autasu.
Maa-amet korraldab avalikul elektroonilisel enampakkumisel riigi omandis Keskkonnaministeeriumi valitsemisel olevate kinnisasjade müüki vastavalt riigivaraseadusele ja keskkonnaministri...

Elektrooniline enampakkumine riigimaade võõrandamiseks

Maa-amet korraldab avalikul elektroonilisel enampakkumisel riigi omandis Keskkonnaministeeriumi valitsemisel olevate kinnisasjade müüki vastavalt riigivaraseadusele ja keskkonnaministri...

Maa-amet korraldab avalikul elektroonilisel enampakkumisel riigi omandis Keskkonnaministeeriumi valitsemisel olevate kinnisasjade müüki vastavalt riigivaraseadusele ja keskkonnaministri...

Enampakkumine riigimaa kasutusse andmiseks

Maa-amet korraldab avalikul elektroonilisel enampakkumisel riigi omandis Keskkonnaministeeriumi valitsemisel olevate kinnisasjade müüki vastavalt riigivaraseadusele ja keskkonnaministri...

Iisaku alevikus sularahaautomaat ajutiselt eemaldatud.

Iisaku alevikus asuv sularahaautomaat ajutiselt eemaldatud

Iisaku alevikus sularahaautomaat ajutiselt eemaldatud.

Taotlusvoor on avatud 12.-19. veebruaril 2021 kell 15:00ni (taotlemine e-PRIA kaudu) ja esitatud projektitaotluste hindamistulemusi on oodata aprilli keskpaigaks.

PAK avab ettevõtjatele veebruaris 2021 aasta taotlusvooru

Taotlusvoor on avatud 12.-19. veebruaril 2021 kell 15:00ni (taotlemine e-PRIA kaudu) ja esitatud projektitaotluste hindamistulemusi on oodata aprilli keskpaigaks.

Alates 31.12.2020 Iisaku postipunkt ajutiselt suletud

Iisaku postipunkt ajutiselt suletud kaupluse remondi tõttu

Alates 31.12.2020 Iisaku postipunkt ajutiselt suletud

Lisatud maakonna bussiliinide sõiduplaan.

TEADE: maakonna bussiliinide liiklus pühade ajal

Lisatud maakonna bussiliinide sõiduplaan.

Alates tänasest kehtib üle kogu Eesti siseveekogude jääle mineku keeld. Keelu eesmärk on säästa inimelusid ja ennetada veeõnnetusi.

Jääle minek on tänasest keelatud

Alates tänasest kehtib üle kogu Eesti siseveekogude jääle mineku keeld. Keelu eesmärk on säästa inimelusid ja ennetada veeõnnetusi.

Korralduse eelnõu Kohanime määramine (Vahtra tee) Alutaguse Vallavalitsus kehtestas 14.10.2020 korraldusega nr 514 Katase külas  Vahtra katastriüksuse detailplaneeringu....

Korralduse eelnõu Kohanime määramine (Vahtra tee) avalikustamine

Korralduse eelnõu Kohanime määramine (Vahtra tee) Alutaguse Vallavalitsus kehtestas 14.10.2020 korraldusega nr 514 Katase külas  Vahtra katastriüksuse detailplaneeringu....

Alutaguse Vallavolikogu tunnistas kehtetuks Alajõe küla Metskannikese kinnistu detailplaneeringu Kaldaliiva ja Leesika kruntide osas.

Alajõe küla Metskannikese kinnistu detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine

Alutaguse Vallavolikogu tunnistas kehtetuks Alajõe küla Metskannikese kinnistu detailplaneeringu Kaldaliiva ja Leesika kruntide osas.

Käes on jõuluaeg, mis tänavu tuleb kahjuks teisiti - viirusega võideldes.

Pöördumine

Käes on jõuluaeg, mis tänavu tuleb kahjuks teisiti - viirusega võideldes.

Kohanime määramise eelnõu avalikustamine Alutaguse Vallavalitsus arutas 02.detsembril 2020. a. toimunud istungil korralduse eelnõu „Kohanime määramine Krasnasoo metsateele" ning otsustas...

Vallavalitsuse korralduse eelnõu "Kohanime määramine"avalikustamine

Kohanime määramise eelnõu avalikustamine Alutaguse Vallavalitsus arutas 02.detsembril 2020. a. toimunud istungil korralduse eelnõu „Kohanime määramine Krasnasoo metsateele" ning otsustas...

Alutaguse Vallavolikogu kehtestas 26.11.2020 otsusega nr 292 Alutaguse valla Estonia pumphüdroelektrijaama detailplaneeringu.

Alutaguse valla Estonia pumphüdroelektrijaama detailplaneeringu kehtestamine

Alutaguse Vallavolikogu kehtestas 26.11.2020 otsusega nr 292 Alutaguse valla Estonia pumphüdroelektrijaama detailplaneeringu.

Maskikohustuse valguses paneb Keskkonnaministeerium inimestele südamele maske pärast kandmist ka õigesti käidelda.

Ühekordne näomask tuleb pärast kandmist visata segaolme sekka

Maskikohustuse valguses paneb Keskkonnaministeerium inimestele südamele maske pärast kandmist ka õigesti käidelda.

Kirjalikud ettepanekud tunnustamiseks palun saata hiljemalt 10. jaanuariks 2021. a e-posti aadressile info@alutagusevald.ee või posti teel aadressile Alutaguse Vallavalitsus, Tartu mnt 56,...

Ootame ettepanekuid tunnustamiseks

Kirjalikud ettepanekud tunnustamiseks palun saata hiljemalt 10. jaanuariks 2021. a e-posti aadressile info@alutagusevald.ee või posti teel aadressile Alutaguse Vallavalitsus, Tartu mnt 56,...

Vastavalt ehitusseadustiku § 31 lõikele 1 algatas Alutaguse Vallavalitsus projekteerimistingimuste andmise avatud menetlusena.

Kahe päikesejaama projekteerimistingimuste avatud menetlus Tudulinna külas

Vastavalt ehitusseadustiku § 31 lõikele 1 algatas Alutaguse Vallavalitsus projekteerimistingimuste andmise avatud menetlusena.

Eesti-Vene piiriülese koostöö programmi projekt „GreenMind: Keskkonnateadlikkuse suurendamine Eesti Vene piirialal“ korraldab Peipsi järve keskkonnateemalise öko-sotsiaalsete reklaamide konkursi,...

Peipsi järve keskkonnareklaamide konkurss

Eesti-Vene piiriülese koostöö programmi projekt „GreenMind: Keskkonnateadlikkuse suurendamine Eesti Vene piirialal“ korraldab Peipsi järve keskkonnateemalise öko-sotsiaalsete reklaamide konkursi,...

Eesti Kaitseväe 1. jalaväebrigaadi Viru jalaväepataljon viib 24.11.2020 kuni 25.11.2020 õppuste käigus läbi rännaku Alutaguse vallas  haldusterritooriumil.Harjutuse läbiviija: leitnant...

Riigikaitselised õppused

Eesti Kaitseväe 1. jalaväebrigaadi Viru jalaväepataljon viib 24.11.2020 kuni 25.11.2020 õppuste käigus läbi rännaku Alutaguse vallas  haldusterritooriumil.Harjutuse läbiviija: leitnant...

Viru jalaväepataljon viib läbi riigikaitselised õppused Riiasoo lähistel ja Konsu küla piirkonnas 16.11 kuni 20.11.2020 RMK maadel.

Riigikaitselised õppused Riiasoo jaKonsu järve piirkonnas

Viru jalaväepataljon viib läbi riigikaitselised õppused Riiasoo lähistel ja Konsu küla piirkonnas 16.11 kuni 20.11.2020 RMK maadel.

Alates 9. novembrist alustab Ida-Virumaa toidukuu ehk teisisõnu – Ida-Virumaa ootab kõiki osa saama Maitseseiklusest!

Algas Ida-Viru toidukuu ehk Maitseseiklus!

Alates 9. novembrist alustab Ida-Virumaa toidukuu ehk teisisõnu – Ida-Virumaa ootab kõiki osa saama Maitseseiklusest!

Alutaguse Vallavalitsus kehtestas 05.11.2020 korraldusega nr 559 Rannapungerja küla Jõekääru kinnistu detailplaneeringu.

Rannapungerja küla Jõekääru kinnistu detailplaneeringu kehtestamine

Alutaguse Vallavalitsus kehtestas 05.11.2020 korraldusega nr 559 Rannapungerja küla Jõekääru kinnistu detailplaneeringu.

Alajõe kergliiklustee ja selle lähiala detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 30.11-13.12.2020 Alutaguse Vallavalitsuses (Tartu mnt 56, Iisaku alevik).

Alajõe kergliiklustee ja selle lähiala detailplaneeringu avalik väljapanek

Alajõe kergliiklustee ja selle lähiala detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 30.11-13.12.2020 Alutaguse Vallavalitsuses (Tartu mnt 56, Iisaku alevik).

Showing 1 - 30 of 650 results.
Items per Page 30
of 22