Eelarve ja majandusaasta aruanded

2019. aasta Alutaguse valla eelarve eelnõu koostamise ajakava

 15.-19.oktoober

vallavalitsuse ametiasutuste hallatavad asutused ja teenistuste juhid esitavad finantsjuhile alaeelarvete liigenduses eelarvetaotlused koos seletuskirjaga ja sisestavad eelarvete andmed internetipõhisesse eelarverakendusse VeeRa.

 

 

Eelarvetega saavad nüüd samaaegselt töötada kõik osapooled vallavanemast kooli direktorini, sõltumata nende asukohast või kasutatavast seadmest ja tarkvarast.

VeeRa eelarvestamise tarkvara loob võimaluse lisada numbritele kommentaare ja selgitusi.

VeeRa teeb kasutajatel vahet e- posti aadressi alusel. See tähendab, et sisselogimine toimub e-posti aadressiga. Kui finantsteenistus on Teile avanud juurdepääsu VeeRa rakendusele tuleb e-postile järgneva sisuga meil:

 

Tere   (………………………)!

Teile on loodud kasutajakonto Veera keskkonda.

Palun kinnitage oma konto vajutades allolevale lingile:

Kinnita konto

Või kopeerige see link brauseri aadressiribale:

https://app.veera.eu/users/confirmation?confirmation_token=S47ApP_SYzoGULA5XtJb

Parimate soovidega

Veera meeskond

15.oktoober – 1.november

tegevustoetuste ja sporditoetuste taotluste esitamine koos seletuskirjaga finantsjuhi e-postile : luule.salla@alutagusevald.ee

ja tegevustoetuste taotlused saata paralleelselt ka e-postile: piret.anvelt@aluatgusevald.ee

 

5.–9.november

eelarveprojekti läbivaatamine vallavalitsuses.

Vallavalitsus hindab eelarve tulude ja kulude põhjendatust ja otstarbekust ning nende vastavust õigusaktidele, valla arengukavale ja eelarvestrateegiale  ning planeeritud tegevustele. Aruteludesse kaasatakse vajadusel taotluste koostajad või esitajad ja struktuuriüksuste juhid.

Pärast läbirääkimisi võtab vallavalitsus vastu seisukoha eelarve tasakaalu viimiseks ja finantsjuht koostab eelarve koondeelnõu ning esitab selle koos eelarve eelnõu seletuskirjaga vallavalitsusele.

 

15.november

vallavalitsus esitab eelarveprojekti volikogule

         

 ***

Alutaguse valla finantsjuhtimise kord

2018. aasta eelarve

Alutaguse valla 2018. aasta I lisaeelarve

Alutaguse valla 2018. aasta II lisaeelarve

Avaliku sektori üksuste finantsaruanded 

 

Majandusaasta aruanded

ALAJÕE

Majandusaasta aruanne 2017 ja audiitori aruanne

Majandusaasta aruanne 2016 ja audiitori aruanne

Majandusaasta aruanne 2015 ja audiitori aruanne

Majandusaasta aruanne 2014 ja audiitori aruanne

 

IISAKU

Majandusaasta aruanne 2017 ja audiitori aruanne

Majandusaasta aruanne 2016 ja audiitori aruanne

Majandusaasta aruanne 2015 ja audiitori aruanne

Majandusaasta aruanne 2014 ja audiitori aruanne

 

ILLUKA

Majandusaasta aruanne 2017 ja audiitori aruanne

Majandusaasta aruanne 2016 ja audiitori aruanne

Majandusaasta aruanne ja audiitori aruanne 2015

Majandusaasta aruanne ja audiitori aruanne 2014

 

MÄETAGUSE

Majandusaasta aruanne 2017 ja audiitori aruanne

Majandusaasta aruanne 2016 ja audiitori aruanne

Majandusaasta aruanne 2015 ja audiitori aruanne

Majandusaasta aruanne 2014 ja audiitori aruanne

 

TUDULINNA

Majandusaasta aruanne 2017 ja audiitori aruanne

Majandusaasta aruanne 2016 ja audiitori aruanne

Majandusaasta aruanne 2015 ja audiitori aruanne

Majandusaasta aruanne 2014 ja audiitori aruanne