Kontakt

Illuka

Oleg Kuznetsov                              +372 5340 9362

abivallavanem                                  oleg.kuznetsov@alutagusevald.ee

Valdkond: majandus (sh elamumajandus, kommunaalmajandus, jäätmemajandus), ehitus, riigihanked.

 

Mäetaguse

Martin Miller                                   336 6916           +372 5306 4462               

keskkonnaspetsialist                       martin.miller@alutagusevald.ee

Valdkond: üldplaneering, detailplaneeringud Illuka, Mäetaguse piirkonnas ja keskkond (sh heakord, hulkuvad koerad kassid, pargid, raieload, keskkonnaload, haljastus), mänguväljakud, maavara kaevandamine.