Alutaguse valla koolid

Iisaku Gümnaasium

Tartu mnt 62, 41101 Iisaku

Direktor: Külli Guljavin

+372 336 6982

iisaku@iisaku.edu.ee
www.iisaku.edu.ee

Hoolekogu koosseis:

Heinar Juuse – lastevanemate esindaja (põhikool);
Annely Oone – lastevanemate esindaja (põhikool);
Kristiina Kortin – lastevanemate esindaja (gümnaasium);
Merike Vaarmets – lastevanemate esindaja (gümnaasium);
Aili Reiman – õpetajate esindaja (gümnaasium);
Eda Välimets – õppenõukogu esindaja (põhikool); 
Darja Reinova – õpilasesinduse nimetatud esindaja;
Robin Reest – gümnaasiumiõpilaste esindaja;
Aulis Paal – kooli toetava organisatsiooni esindaja (Reinar Halliku Korvpallikooli juhatuse liige); Tõnu Jaanipere – kooli toetava organisatsiooni esindaja (Tõnu Tours OÜ juhatuse liige);
Tauno Võhmar- vallavalitsuse esindaja.
 

Mäetaguse Põhikool

Kooli 6, 41301 Mäetaguse

Direktor: Veera Sibrik

+372 336 6991

kool@maetaguse.edu.ee
www.maetaguse.edu.ee

Hoolekogu koosseis:

Lastevanemate esindajad: Airi Nano, Karine Võhmar, Kai Lepik, Kairi Nõmmemees       

Vallavalitsuse esindaja: Kairi Soomer        

Vallavolikogu esindaja: Janno Vool

Vilistlaste esindaja: Veljo Kingsep       

Kooli pedagoogide esindaja: Tiina Peenema    

Õpilasesinduse esindaja: Valeria Tihane

 

Illuka Kool

Illuka küla, 41204 Ida- Virumaa

Direktor: Anneli Bogens

+372 332 3655

info@illuka.edu.ee
www.illuka.edu.ee

Hoolekogu koosseis:

lasteaia lapsevanemate esindajad: Marju Ringo, Aleksei Kaširov,  Kristel Reino (asendusliige)

põhikooli lapsevanemate esindajad: Vitali Zapletnjuk, Monika Tinno, Andres Purga (asendusliige)

põhikooli õppenõukogu esindaja: Reet Ernits

lasteaia õpetajate esindaja: Airit Vaitmaa

Vallavalitsuse esindaja: abivallavanem Kairi Soomer

 

 Vallavolikogu poolt vastu võetud määrused: 

Vanema poolt kaetavate kulude katmise kord Alutaguse valla koolieelsetes lasteasutustes

Koolilõuna toetuse kasutamise ning koolilõuna tegeliku maksumuse kandmise tingimused ja kord

Huvihariduse ja huvitegevuse toetamise kord