Nõustamine

 

IDA-VIRUMAA LASTE JA NOORUKITE VAIMSE TERVISE KESKUS

Vaimse tervise kabineti meeskond on abiks nõustamisel kui on tegemist kriisi, stressi või muude raskustega, mis igaühel võivad elus ette tulla. Loe täpsemalt siit

 

LASTEABI

infotelefon 116 111 

www.lasteabi.ee

Videoklipp

Facebookilehekülg: www.facebook.com/lasteabi

 

OHVRIABI JA LEPITUSKESKUS

www.sotsiaalkindlustusamet.ee

 

IDA-VIRU NÕUSTAMISKESKUS

www.corrigo.ee

 

VAJALIKUD TELEFONID:

112 Härirekeskus

1220 PEREARSTI NÕUANNE (24 t)

1599 LASTEHAIGLA "Lastearst kuuleb" (24t)

126 (eesti keeles) USALDUSTELEFON. OHVRIABI. Vältimatu psühholoogiline abi iga päev 17.00-03.00.

127 (vene keeles) USALDUSTELEFON. OHVRIABI. Vältimatu psühholoogiline abi. iga päev 19.00-23.00

6466666 NOORTE NÕUANDE TELEFON

8002008 RASEDUSKRIISI NÕUSTAMISE TELEFON NAISTELE 

16363 HAIGEKASSA INFO

16106 SOTSIAALKINDLUSTUSAMETI JA PENSIONIAMETI INFO

3311133 IDA-VIRU KESKHAIGLA REGISTRATUUR http://registratuur.ivkh.ee

6551666 Sotsiaalkindlustusameti asendushoolduse tugiteenuste infotelefon (alates 01.03.2018).

Tööajad:  E, T, N, R kell 10-17 ja K kell 14-21

Nõustamist on võimalik saada ka e-posti teel: asendushooldus@sotsiaalkindlustusamet.ee

***

Häirenuputeenus 

Lisainfot saab Medi nõuandeliinil 661 8181, e-postiga info@medi.ee ja kodulehel www.medi.ee. Vajadusel suheldaks linna või valla sotsiaalosakonnaga, et koostöös omavalitsusega vajalikud abivahendid kättesaadavaks teha. Turvatunne ja hingerahu ei ole privileeg, vaid inimõigus - igaüks tundku end kodus kindlalt ja saagu kauem iseseisvalt elada. 

Medi häirenuputeenus | tel 661 8181 | info@medi.ee | www.medi.ee | www.häirenupp.ee

***

Juulist saavad sügava puudega täisealiste inimeste hooldajad lisapuhkepäevi

Alates 1. juulist on tööl käivatel sügava puudega täisealise inimese hooldajatel võimalik kasutada oma tööandja juurest kalendriaastas kuni viis tööpäeva lisapuhkust.

Lisapuhkepäevi saab oma tööandjalt küsida töötaja, kes hooldab oma sügava puudega lähedast. Sügava puudega inimese lähedane on tema õde, vend, poolõde, poolvend, ema, isa, vanem või vanavanem, abikaasa või registreeritud elukaaslane kooseluseaduse tähenduses. Samuti saavad puhkepäevi kasutada sügava puudega täisealise inimese eestkostjad või kohaliku omavalitsuse määratud ametlikud hooldajad.

Hoolduspuhkust on võimalik võtta kõik viis tööpäeva korraga või ka päevade kaupa ja seda saab kasutada kalendriaasta jooksul.

Hoolduspuhkuse kasutamiseks peab töötaja selles tööandjaga kokku leppima ja selle kohta avalduse esitama. Vajadusel on tööandjal õigus küsida hoolduspuhkuse õigust tõendavaid lisadokumente, milleks võib olla näiteks:

kehtiv sügava puude raskusastme tuvastamise otsus hooldatava kohta;

väljavõte nt rahvastikuregistrist, mis tõendab, et puhkust kasutada sooviv töötaja on hooldatava lähedane, eestkostja või hooldaja.

Puhkusetasu arvestatakse lisapuhkepäevade eest alampalga määras, mis 2018. aastal on 23,62 eurot päevas. Puhkusetasu maksab töötajale välja tööandja, kes saab selle hiljemalt 3 kuu jooksul pärast puhkuse kasutamist sotsiaalkindlustusametilt tagasi taotleda.

Rohkem infot tasustatud hoolduspuhkuse kohta leiab sotsiaalkindlustusameti kodulehelt www.sotsiaalkindlustusamet.ee/et/puue-ja-hoolekanne/puudega-inimesele#Tasustatud%20hoolduspuhkus. Tööandjatele puhkustasu hüvitamise korra kohta saab infot samuti ameti kodulehelt www.sotsiaalkindlustusamet.ee/et/lapsed-pered/perehuvitiste-liigid/lisapuhkepaevad-isale-puudega-lapse-vanemale-ja-lapse-rinnaga#Tasustatud%20hoolduspuhkus.