Uudised ja teated

Alutaguse Vallavalitsus kavandab Ida-Viru maakonnas Alutaguse vallas Kuremäe külas: 1) jalg- ja jalgrattatee rajamist tee 13157 Kuremäe-Soompea ääres tee alates Kasemäe kinnistul oleva...

Hinnapäring Kuremäe jalg- ja jalgrattatee ehitusprojekti koostamiseks

Alutaguse Vallavalitsus kavandab Ida-Viru maakonnas Alutaguse vallas Kuremäe külas: 1) jalg- ja jalgrattatee rajamist tee 13157 Kuremäe-Soompea ääres tee alates Kasemäe kinnistul oleva...

Vabariigi Valitsuse 13. veebruaril 2020. a vastu võetud korralduse kohaselt heiskavad  19. veebruaril 2020. a Eesti lipu kõik riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutused ning...

Vabariigi Valitsus kutsub Jaan Krossi 100. sünnipäeval heiskama Eesti lippe

Vabariigi Valitsuse 13. veebruaril 2020. a vastu võetud korralduse kohaselt heiskavad  19. veebruaril 2020. a Eesti lipu kõik riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutused ning...

Alutaguse Vallavalitsus 29.01.2020. a korraldusega nr 34 kiitis heaks ja avalikustab Mäetaguse Lasteaia Tõruke arengukava 2020-2024 eelnõu ajavahemikul 05.02-19.02.2020.a Alutaguse valla...

Mäetaguse Lasteaia Tõruke arengukava avalikustamine

Alutaguse Vallavalitsus 29.01.2020. a korraldusega nr 34 kiitis heaks ja avalikustab Mäetaguse Lasteaia Tõruke arengukava 2020-2024 eelnõu ajavahemikul 05.02-19.02.2020.a Alutaguse valla...

13.02.2020 Töö kirjeldus: Turvalisuse ja rahvatervise spetsialisti töökoha eesmärk on tagada Ida-Viru maakonna arengusuundade kavandamine rahvatervise ja...

IVOL otsib oma meeskonda turvalisuse ja rahvatervise spetsialisti

13.02.2020 Töö kirjeldus: Turvalisuse ja rahvatervise spetsialisti töökoha eesmärk on tagada Ida-Viru maakonna arengusuundade kavandamine rahvatervise ja...

Maapered saavad tänasest hajaasustuse programmist toetust küsida Rahandusministeeriumi pressiteade 17. veebruar 2020 Maapiirkondades elavatele peredele avanes tänasest võimalus oma...

Maapered saavad tänasest hajaasustuse programmist toetust küsida

Maapered saavad tänasest hajaasustuse programmist toetust küsida Rahandusministeeriumi pressiteade 17. veebruar 2020 Maapiirkondades elavatele peredele avanes tänasest võimalus oma...

Kaido Jürgenson on esitanud projekteerimistingimuste taotluse 2,4 MW koguvõimsusega päikesejaama projekteerimiseks Raua maaüksusele Kurtna külas Alutaguse vallas, katastritunnus 22901:001:0222. ...

2,4 MW koguvõimsusega päikesejaama projekteerimistingimuste avatud menetlus

Kaido Jürgenson on esitanud projekteerimistingimuste taotluse 2,4 MW koguvõimsusega päikesejaama projekteerimiseks Raua maaüksusele Kurtna külas Alutaguse vallas, katastritunnus 22901:001:0222. ...

Sunservice OÜ on esitanud projekteerimistingimuste taotluse 117 kW koguvõimsusega päikesejaama projekteerimiseks  Kartulihoidla maaüksusele Kurtna külas Alutaguse vallas, katastritunnus...

117 kW koguvõimsusega päikesejaama projekteerimistingimuste avatud menetlus

Sunservice OÜ on esitanud projekteerimistingimuste taotluse 117 kW koguvõimsusega päikesejaama projekteerimiseks  Kartulihoidla maaüksusele Kurtna külas Alutaguse vallas, katastritunnus...

Anname teada, et avasime täna, 12. veebruaril keskkonnaprogrammi taotlusvooru, mille tähtaeg on 16. märts 2020. Toetust saab taotleda kaheksas valdkonnas kindlatele tegevustele , mille kohta...

KIK avas keskkonnaprogrammi taotlusvooru

Anname teada, et avasime täna, 12. veebruaril keskkonnaprogrammi taotlusvooru, mille tähtaeg on 16. märts 2020. Toetust saab taotleda kaheksas valdkonnas kindlatele tegevustele , mille kohta...

Eramajade elanikel Eredal, Apandikul, Kiiklas, Ratvas, Mäetaguse külas, Mäetaguse alevikus, Arukülas, Atsalamas, Rajakülas, Uhel, Väike-Pungerjal, Jõugal, Koldamäel ja Iisaku alevikus on...

Pakendikoti teenusest Alutaguse vallas

Eramajade elanikel Eredal, Apandikul, Kiiklas, Ratvas, Mäetaguse külas, Mäetaguse alevikus, Arukülas, Atsalamas, Rajakülas, Uhel, Väike-Pungerjal, Jõugal, Koldamäel ja Iisaku alevikus on...

Alutaguse Vallavalitsus kuulutab välja kirjaliku enampakkumise hoonestusõiguse võõrandamiseks Mäetaguse alevikus Pargitaguse tänavaga piirnevatele elamukruntidele  ja ootab...

Kirjalik enampakkumine hoonestusõiguse võõrandamiseks Pargitaguse tänaval Mäetaguse alevikus

Alutaguse Vallavalitsus kuulutab välja kirjaliku enampakkumise hoonestusõiguse võõrandamiseks Mäetaguse alevikus Pargitaguse tänavaga piirnevatele elamukruntidele  ja ootab...

Alutaguse Vallavalitsus korraldab 21. veebruaril 2020. a kell 10:00 Alutaguse Vallavalitsuse Mäetaguse teenuskeskuses (aadress: Pargi 5, Mäetaguse alevik) suulise enampakkumise Tudulinna külas...

Suuline enampakkumine Tankuri kinnistu Tudulinna küla

Alutaguse Vallavalitsus korraldab 21. veebruaril 2020. a kell 10:00 Alutaguse Vallavalitsuse Mäetaguse teenuskeskuses (aadress: Pargi 5, Mäetaguse alevik) suulise enampakkumise Tudulinna külas...

Maaeluministeerium PRESSITEADE 04.02.2020 Algas talude registreerimine avatud talude päevale Tänasest avanes avatud talude veebilehel talude registreerimine 19. juulil...

Algas talude registreerimine avatud talude päevale

Maaeluministeerium PRESSITEADE 04.02.2020 Algas talude registreerimine avatud talude päevale Tänasest avanes avatud talude veebilehel talude registreerimine 19. juulil...

Eesti Kaitseväe 1. jalaväebrigaadi Viru jalaväepataljon viib läbi  riigikaitselised õppused Konsu järve piirkonnas 04.02 kuni 06.02.2020. aastal ja 10.02 kuni 14.02.2020. Harjutuste...

Riigikaitselised õppused Konsu järve piirkonnas

Eesti Kaitseväe 1. jalaväebrigaadi Viru jalaväepataljon viib läbi  riigikaitselised õppused Konsu järve piirkonnas 04.02 kuni 06.02.2020. aastal ja 10.02 kuni 14.02.2020. Harjutuste...

  Alutaguse Vallavalitsus kavandab Ida-Viru maakonnas Alutaguse vallas Kauksi külas: • jalg- ja jalgrattatee rajamist tee 13153 Kauksi-Kuru ääres tee paremal poolel (Kuru...

Hinnapäring Kauksi jalg- ja jalgrattatee ning sõiduautode parkla ehitusprojekti koostamiseks

  Alutaguse Vallavalitsus kavandab Ida-Viru maakonnas Alutaguse vallas Kauksi külas: • jalg- ja jalgrattatee rajamist tee 13153 Kauksi-Kuru ääres tee paremal poolel (Kuru...

Alutaguse Vallavalitsus teavitab Alutaguse valla Estonia pumphüdroelektrijaama detailplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande eelnõu avalikust väljapanekust (edaspidi DP ja...

Estonia pumphüdroelektrijaama detailplaneeringu ja KSH aruande eelnõu avalik väljapanek

Alutaguse Vallavalitsus teavitab Alutaguse valla Estonia pumphüdroelektrijaama detailplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande eelnõu avalikust väljapanekust (edaspidi DP ja...

Iisaku aleviku inimestel kes soovivad kiiret internetti, televisiooni ja võimalust valida erinevate teenusepakkujate vahel palume anda endast märku esitades sooviavalduse Elektrilevi kodulehe kaudu.

Sideteenuste arendus Iisaku alevikus

Iisaku aleviku inimestel kes soovivad kiiret internetti, televisiooni ja võimalust valida erinevate teenusepakkujate vahel palume anda endast märku esitades sooviavalduse Elektrilevi kodulehe kaudu.

Alutaguse Vallavalitsus müüb enampakkumise korras eramu aadressil Jõe tn 25, Alajõe küla ning hoonestamata Mäehansu kinnistu Mäetaguse küla. Enampakkumistel saab osaleda läbi internetikeskkonna...

Eramu ja kinnistu müük

Alutaguse Vallavalitsus müüb enampakkumise korras eramu aadressil Jõe tn 25, Alajõe küla ning hoonestamata Mäehansu kinnistu Mäetaguse küla. Enampakkumistel saab osaleda läbi internetikeskkonna...

Alates 01.02.2020 muutuvad mitmete Ida-Viru maakonna bussiliinide sõiduplaanid, osaliselt muutuvad liininumbrid, osadele liininumbritele lisanduvad tähed, osaliselt lisanduvad täiendavad...

TEADE maakonna bussiliinide muudatustest alates 1.02.2020

Alates 01.02.2020 muutuvad mitmete Ida-Viru maakonna bussiliinide sõiduplaanid, osaliselt muutuvad liininumbrid, osadele liininumbritele lisanduvad tähed, osaliselt lisanduvad täiendavad...

Konsu küla Laagri maaüksuse detailplaneeringu eskiislahenduse  avalik väljapanek toimub 07.02-07.03.2020 ja avaliku väljapaneku tulemuste avalik arutelu toimub 12.03.2020  algusega...

Konsu küla Laagri maaüksuse detailplaneeringu eskiislahenduse avalik väljapanek

Konsu küla Laagri maaüksuse detailplaneeringu eskiislahenduse  avalik väljapanek toimub 07.02-07.03.2020 ja avaliku väljapaneku tulemuste avalik arutelu toimub 12.03.2020  algusega...

Alutaguse valla elanikel on võimalus 2020. aastal kodumajapidamises tekkinud jäätmeid tasuta viia Uikala ja Torma prügilasse (NB! võrreldes 2019 aastaga on toimunud väikesed muudatused tasuta...

Jäätmejaamadest 2020 aastal

Alutaguse valla elanikel on võimalus 2020. aastal kodumajapidamises tekkinud jäätmeid tasuta viia Uikala ja Torma prügilasse (NB! võrreldes 2019 aastaga on toimunud väikesed muudatused tasuta...

Rahandusministeeriumi pressiteade 22. jaanuar 2020 Rahandusministeerium ootab alates 22. jaanuarist kuni 19. veebruarini kandidaate iga-aastasele regionaalauhindade konkursile. Parimatele...

Algab regionaalmaasikate noppimine – pane teele oma lemmik

Rahandusministeeriumi pressiteade 22. jaanuar 2020 Rahandusministeerium ootab alates 22. jaanuarist kuni 19. veebruarini kandidaate iga-aastasele regionaalauhindade konkursile. Parimatele...

Riigi Tugiteenuste Keskus kuulutab välja selle aasta esimese väikeprojektide taotlusvooru PRESSITEADE 20. jaanuar 2020 1. veebruarist 2020 on avatud hasartmängumaksu...

Riigi Tugiteenuste Keskus kuulutab välja selle aasta esimese väikeprojektide taotlusvooru

Riigi Tugiteenuste Keskus kuulutab välja selle aasta esimese väikeprojektide taotlusvooru PRESSITEADE 20. jaanuar 2020 1. veebruarist 2020 on avatud hasartmängumaksu...

Alutaguse Vallavalitsuse 15.01.2020. a korraldusega nr 15 kiitis heaks ja avalikustab Illuka Kooli arengukava 2020-2024 eelnõu ajavahemikul 20.01-02.02.2020.a Alutaguse valla kodulehel ja...

Illuka Kooli arengukava 2020-2024 eelnõu

Alutaguse Vallavalitsuse 15.01.2020. a korraldusega nr 15 kiitis heaks ja avalikustab Illuka Kooli arengukava 2020-2024 eelnõu ajavahemikul 20.01-02.02.2020.a Alutaguse valla kodulehel ja...

Alutaguse Vallavalitsus arutas 15.01. 2020. a toimunud istungil korralduse eelnõu „Kohanime määramine Jaaniku põik " ning otsustas vastavalt Kohanimeseadusele avalikustada eelnõu valla kodulehel...

Kohanime määramise eelnõu avalikustamine

Alutaguse Vallavalitsus arutas 15.01. 2020. a toimunud istungil korralduse eelnõu „Kohanime määramine Jaaniku põik " ning otsustas vastavalt Kohanimeseadusele avalikustada eelnõu valla kodulehel...

Alutaguse Vallavalitsus korraldab 08. veebruaril 2020.a kell 12:00 Tudulinna külas aadressil Pikk tänav 29 suulise enampakkumise alljärgneva vallasvara müügiks: ...

Suuline enampakkumine vallasvara müügiks

Alutaguse Vallavalitsus korraldab 08. veebruaril 2020.a kell 12:00 Tudulinna külas aadressil Pikk tänav 29 suulise enampakkumise alljärgneva vallasvara müügiks: ...

Sotsiaalministeerium soovib esile tõsta rahvastiku tervise edendamisse ja arendamisse panustanud inimesi ja organisatsioone. Aasta tervisedendaja või terviseteo väljakuulutamiseks ning...

Terviseedendajate tunnustamine

Sotsiaalministeerium soovib esile tõsta rahvastiku tervise edendamisse ja arendamisse panustanud inimesi ja organisatsioone. Aasta tervisedendaja või terviseteo väljakuulutamiseks ning...

Alutaguse Vallavalitsus kehtestas 06. jaanuari 2020. a korraldusega nr 4 müügipiletite uued hinnad. Täpsem info siin .  

Müügipiletite hinnad

Alutaguse Vallavalitsus kehtestas 06. jaanuari 2020. a korraldusega nr 4 müügipiletite uued hinnad. Täpsem info siin .  

MTÜ Peipsi Kalanduspiirkonna Arendajate Kogu (PKAK) kuulutab välja EMKF meetme „Kalanduspiirkonna kohaliku arengu strateegia rakendamine" 11. taotlusvooru https://www.pkak.ee/  

PKAK kuulutab välja EMKF meetme 11. taotlusvooru

MTÜ Peipsi Kalanduspiirkonna Arendajate Kogu (PKAK) kuulutab välja EMKF meetme „Kalanduspiirkonna kohaliku arengu strateegia rakendamine" 11. taotlusvooru https://www.pkak.ee/  

I taotlusvoor avaneb 15. jaanuaril 2020 ja jääb avatuks 15. veebruarini 2020 (k.a). Taotlusvooru eelarve on 175 000 eurot, kuid I vooru lõplik eelarve sõltub hasartmängumaksu laekumistest. ...

15. jaanuarist saab esitada taotlusi regionaalse kultuuritegevuse toetuseks

I taotlusvoor avaneb 15. jaanuaril 2020 ja jääb avatuks 15. veebruarini 2020 (k.a). Taotlusvooru eelarve on 175 000 eurot, kuid I vooru lõplik eelarve sõltub hasartmängumaksu laekumistest. ...

Showing 1 - 30 of 441 results.
Items per Page 30
of 15