Uudised ja teated

Kaitseliidu Alutaguse malev teavitab Teid õppuste kavandamisest Alutaguse valla ja RMK Alutaguse metskonna territooriumil, Varesmetsa - Kuremäe alal ajavahemikus 22.-24.03.2019. ...

Teatis õppuse kavandamisest

Kaitseliidu Alutaguse malev teavitab Teid õppuste kavandamisest Alutaguse valla ja RMK Alutaguse metskonna territooriumil, Varesmetsa - Kuremäe alal ajavahemikus 22.-24.03.2019. ...

Vabariigi Valitsus kiitis heaks justiitsminister Urmas Reinsalu ettepaneku kuulutada 25. märts 2019 ühekordselt lipupäevaks, sest tänavu möödub 70 aastat 1949. aastal toimunud...

Märtsiküüditamise 70. aastapäeval heisatakse leinalipud

Vabariigi Valitsus kiitis heaks justiitsminister Urmas Reinsalu ettepaneku kuulutada 25. märts 2019 ühekordselt lipupäevaks, sest tänavu möödub 70 aastat 1949. aastal toimunud...

PRESSITEADE 18.03.2019 21. märtsini saab e-PRIAs taotleda loomakasvatuse üleminekutoetusi. Taotluste vastuvõtt algas 2. märtsil ja tänaseks on PRIAle laekunud 1 794...

21. märtsini saab e-PRIAs taotleda loomakasvatuse üleminekutoetusi

PRESSITEADE 18.03.2019 21. märtsini saab e-PRIAs taotleda loomakasvatuse üleminekutoetusi. Taotluste vastuvõtt algas 2. märtsil ja tänaseks on PRIAle laekunud 1 794...

Alutaguse Vallavalitsus kuulutab välja kirjaliku enampakkumise hoonestusõiguse võõrandamiseks Mäetaguse alevikus Pargitaguse tänavaga piirnevatele elamukruntidele  ja ootab...

Krundid elamu ehitamiseks Pargitaguse detailplaneeringu alal!

Alutaguse Vallavalitsus kuulutab välja kirjaliku enampakkumise hoonestusõiguse võõrandamiseks Mäetaguse alevikus Pargitaguse tänavaga piirnevatele elamukruntidele  ja ootab...

Üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande eelnõu avalik väljapanek toimus 04.02 – 06.03.2019. Avalikule väljapaneku tulemuste avalikud arutelud toimuvad: ...

Alutaguse valla üldplaneeringu ja KSH aruande eelnõu avalikud arutelud

Üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande eelnõu avalik väljapanek toimus 04.02 – 06.03.2019. Avalikule väljapaneku tulemuste avalikud arutelud toimuvad: ...

Kohanime määramise eelnõu avalikustamine Alutaguse Vallavalitsus arutas 12.03.2019. a toimunud istungil korralduse eelnõu „Kohanime määramine Mureli tee" ning otsustas vastavalt...

Kohanime määramise eelnõu avalikustamine Mureli tee

Kohanime määramise eelnõu avalikustamine Alutaguse Vallavalitsus arutas 12.03.2019. a toimunud istungil korralduse eelnõu „Kohanime määramine Mureli tee" ning otsustas vastavalt...

Alutaguse valla elanikele pakub jäätmejaama teenust Uikala prügila. 2019. aastal on Alutaguse valla elanikel võimalus tasuta  Uikala prügilasse  ära anda järgmiseid kodumajapidamises...

Jäätmejaama teenusest elanikele

Alutaguse valla elanikele pakub jäätmejaama teenust Uikala prügila. 2019. aastal on Alutaguse valla elanikel võimalus tasuta  Uikala prügilasse  ära anda järgmiseid kodumajapidamises...

Alutaguse Vallavalitsus otsib partnerit Atsalama puhkeala põhiprojekti projekteerimiseks. Hinnapakkumused esitada 28.märts 2019.a (hiljemalt kell 14.00) elektrooniliselt e-mailile...

Hinnapäring Alutaguse valla Atsalama puhkeala projekteerimiseks

Alutaguse Vallavalitsus otsib partnerit Atsalama puhkeala põhiprojekti projekteerimiseks. Hinnapakkumused esitada 28.märts 2019.a (hiljemalt kell 14.00) elektrooniliselt e-mailile...

PRESSITEADE Haridus- ja Teadusministeerium 11.03.2019 Haridus- ja Teadusministeerium kutsub üles tunnustama parimaid haridustöötajaid ja hariduse toetajaid Juba seitsmendat...

Eestimaa õpib ja tänab

PRESSITEADE Haridus- ja Teadusministeerium 11.03.2019 Haridus- ja Teadusministeerium kutsub üles tunnustama parimaid haridustöötajaid ja hariduse toetajaid Juba seitsmendat...

Alutaguse Vallavolikogu otsustas lõpetada Karjamaa küla avaliku ranna ja selle lähiala detailplaneeringu ning Alajõe küla avaliku ranna ja selle lähiala detailplaneeringu koostamise....

Karjamaa küla ja Alajõe küla avalike ranna-alade detailplaneeringute koostamise lõpetamine

Alutaguse Vallavolikogu otsustas lõpetada Karjamaa küla avaliku ranna ja selle lähiala detailplaneeringu ning Alajõe küla avaliku ranna ja selle lähiala detailplaneeringu koostamise....

Alutaguse Vallavolikogu võttis vastu Rannapungerja külas asuvate Poolsaare, Kõnnumaa ja Jõekääru maaüksuste ning lähiala detailplaneeringu Jõekääru maaüksuse osas. Vastuvõtmise otsusega...

Jõekääru kinnistu detailplaneeringu avalikustamine

Alutaguse Vallavolikogu võttis vastu Rannapungerja külas asuvate Poolsaare, Kõnnumaa ja Jõekääru maaüksuste ning lähiala detailplaneeringu Jõekääru maaüksuse osas. Vastuvõtmise otsusega...

Tuletame meelde, et vastavalt Ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seadusele, peavad kohalikud omavalitsused 1.jaanuariks 2020 korrastama ehitisregistri andmeid ja kandma sinna...

MEELDETULETUS HOONE KASUTUSLOA TAOTLEMISE KOHTA

Tuletame meelde, et vastavalt Ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seadusele, peavad kohalikud omavalitsused 1.jaanuariks 2020 korrastama ehitisregistri andmeid ja kandma sinna...

Eesti Kaitseväe 1.jalaväebrigaadi Viru jalaväepataljon viib läbi  riigikaitselised taktikaõppused Konsu järve ja Kaidma küla piirkonnas ajavahemikus 12.03 kuni 14.03  ja 19.03 kuni...

Riigikaitselised õppused

Eesti Kaitseväe 1.jalaväebrigaadi Viru jalaväepataljon viib läbi  riigikaitselised taktikaõppused Konsu järve ja Kaidma küla piirkonnas ajavahemikus 12.03 kuni 14.03  ja 19.03 kuni...

Alutaguse Vallavolikogu tunnistas osaliselt kehtetuks Iisaku Vallavolikogu 05. augusti 2004 määrusega nr 16 kehtestatud Kivistiku ja Keskküla maaüksuste detailplaneeringu Kesktee 27 kinnistu...

Kivistiku ja Keskküla maaüksuste detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine

Alutaguse Vallavolikogu tunnistas osaliselt kehtetuks Iisaku Vallavolikogu 05. augusti 2004 määrusega nr 16 kehtestatud Kivistiku ja Keskküla maaüksuste detailplaneeringu Kesktee 27 kinnistu...

Alutaguse Vallavalitsus algatas 21.02.2019 korraldusega nr 79 Kuru küla Jaaniku tee 2 (22401:004:0715) kinnistu detailplaneeringu. Planeeritava maa-ala suurus on ca 1300 m 2 ja piir on...

Kuru küla Jaaniku tee 2 kinnistu detailplaneeringu algatamine

Alutaguse Vallavalitsus algatas 21.02.2019 korraldusega nr 79 Kuru küla Jaaniku tee 2 (22401:004:0715) kinnistu detailplaneeringu. Planeeritava maa-ala suurus on ca 1300 m 2 ja piir on...

Eesti Kaitseväe 1.jalaväebrigaadi Viru jalaväepataljon viib läbi  riigikaitselise taktikaõppuse Konsu järve piirkonnas ajavahemikus 06.03 kuni 07.03.2019. aastal. Harjutuse korraldamise...

Riigikaitseline õppus Konsu järve piirkonnas 6.-7.märtsil

Eesti Kaitseväe 1.jalaväebrigaadi Viru jalaväepataljon viib läbi  riigikaitselise taktikaõppuse Konsu järve piirkonnas ajavahemikus 06.03 kuni 07.03.2019. aastal. Harjutuse korraldamise...

Loomakasvatuse üleminekutoetuse ja piimalehma kasvatamise otsetoetuse taotlusi on tänavu võimalik PRIAle esitada 2.-21. märtsini. Ka käesoleval aastal saab taotlusi esitada ainult...

PRIAs algab loomatoetuste taotlemine

Loomakasvatuse üleminekutoetuse ja piimalehma kasvatamise otsetoetuse taotlusi on tänavu võimalik PRIAle esitada 2.-21. märtsini. Ka käesoleval aastal saab taotlusi esitada ainult...

Pressiteade 27.02.2019 KALAKÜLA Peipsi järvel Ajalooliselt kogunesid Peipsi kalamehed talviti nädalateks järvele, kus moodustusid nö kalatänavad või kalakülad. Kala püüti nii pimedas...

KALAKÜLA Peipsi järvel

Pressiteade 27.02.2019 KALAKÜLA Peipsi järvel Ajalooliselt kogunesid Peipsi kalamehed talviti nädalateks järvele, kus moodustusid nö kalatänavad või kalakülad. Kala püüti nii pimedas...

Alutaguse Vallavolikogu võttis 31.01.2019. a vastu otsuse nr 136 „Asustusjaotuse muutmise algatamine", millega algatati asustusüksuse liigi muutmine Tudulinna alevikust Tudulinna külaks. ...

Algatati asusutsuüksuse liigi muutmine Tudulinna alevikust Tudulinna külaks

Alutaguse Vallavolikogu võttis 31.01.2019. a vastu otsuse nr 136 „Asustusjaotuse muutmise algatamine", millega algatati asustusüksuse liigi muutmine Tudulinna alevikust Tudulinna külaks. ...

Eesti Kaitseväe 1. jalaväebrigaadi  luurekompanii viib läbi väliharjutuse ajavahemikul 04.-07.03.2019 Vinni, Väike-Maarja, Jõgeva, Mustvee ja Alutaguse valla territooriumitel. Alutaguse...

Riigikaitseline õppus 04.-07.03.2019 Tudulinna piirkonnas

Eesti Kaitseväe 1. jalaväebrigaadi  luurekompanii viib läbi väliharjutuse ajavahemikul 04.-07.03.2019 Vinni, Väike-Maarja, Jõgeva, Mustvee ja Alutaguse valla territooriumitel. Alutaguse...

Eesti Kaitseväe 1.jalaväebrigaadi Viru jalaväepataljon viib läbi  riigikaitselise taktikaõppuse Kiikla, Kalina ja Tarakuse külade piirkonnas ajavahemikus 25.02 kuni 01.03.2019. aastal. ...

Riigikaitseline õppus Kiikla, Kalina ja Tarakuse piirkonnas 25.02-01.03.2019

Eesti Kaitseväe 1.jalaväebrigaadi Viru jalaväepataljon viib läbi  riigikaitselise taktikaõppuse Kiikla, Kalina ja Tarakuse külade piirkonnas ajavahemikus 25.02 kuni 01.03.2019. aastal. ...

Alutaguse Vallavalitsus soovib ruumilise lahenduse kaudu luua Vasknarva külakeskusest kaasaegne ja ühtse kujunduskeelega terviklik keskkond, tugevdades seeläbi lokaalset identiteeti, parandades...

Hinnapäring Alutaguse valla Vasknarva külakeskuse kujundusprojekti koostamiseks

Alutaguse Vallavalitsus soovib ruumilise lahenduse kaudu luua Vasknarva külakeskusest kaasaegne ja ühtse kujunduskeelega terviklik keskkond, tugevdades seeläbi lokaalset identiteeti, parandades...

Alajõe Vallavalitsuse 06.09.2017 korraldusega nr 127 algatati Alajõe küla kergliiklustee ja selle lähiala detailplaneeringu koostamine. Planeeringuala hõlmab munitsipaalomandis olevaid Piiri,...

Alajõe kergliiklustee detailplaneeringu eskiislahenduse avalikustamine

Alajõe Vallavalitsuse 06.09.2017 korraldusega nr 127 algatati Alajõe küla kergliiklustee ja selle lähiala detailplaneeringu koostamine. Planeeringuala hõlmab munitsipaalomandis olevaid Piiri,...

Alutaguse Vallavalitsus teavitab, et Pootsiku küla Törzapi tee detailplaneeringu eskiislahenduse a valik väljapanek toimub 06.03-04.04.2019 Alutaguse Vallavalitsuses (Tartu mnt 56, Iisaku...

Pootsiku küla Törzapi tee detailplaneeringu eskiislahenduse avalikustamine

Alutaguse Vallavalitsus teavitab, et Pootsiku küla Törzapi tee detailplaneeringu eskiislahenduse a valik väljapanek toimub 06.03-04.04.2019 Alutaguse Vallavalitsuses (Tartu mnt 56, Iisaku...

Alutaguse Vallavolikogu võttis 31.01.2019. a vastu otsuse nr 136 „Asustusjaotuse muutmise algatamine", millega algatati asustusüksuse liigi muutmine Tudulinna alevikust Tudulinna külaks. ...

Algatati asustusüksuse liigi muutmine Tudulinna alevikust Tudulinna külaks, ettepanekud kuni 10.03.2019

Alutaguse Vallavolikogu võttis 31.01.2019. a vastu otsuse nr 136 „Asustusjaotuse muutmise algatamine", millega algatati asustusüksuse liigi muutmine Tudulinna alevikust Tudulinna külaks. ...

Maksu- ja Tolliamet saadab maaomanikele maksuteateid, kus maamaksu summa võib olla suurem võrreldes 2018. aastaga. Maamaksu suurenemine on seotud kõlviku piiride muutumisega seoses...

Maakatastri andmeid saab võrrelda Maa-ameti kodulehel

Maksu- ja Tolliamet saadab maaomanikele maksuteateid, kus maamaksu summa võib olla suurem võrreldes 2018. aastaga. Maamaksu suurenemine on seotud kõlviku piiride muutumisega seoses...

Alutaguse Vallavalitsus kehtestas 14.02.2019 korraldusega nr 60 Mäetaguse aleviku Toominga kinnistu ja lähiala detailplaneeringu. Planeeritav ala hõlmab Toominga (49801:001:0749) kinnistut...

Mäetaguse aleviku Toominga kinnistu ja lähiala detailplaneeringu kehtestamine

Alutaguse Vallavalitsus kehtestas 14.02.2019 korraldusega nr 60 Mäetaguse aleviku Toominga kinnistu ja lähiala detailplaneeringu. Planeeritav ala hõlmab Toominga (49801:001:0749) kinnistut...

Alutaguse Vallavolikogu kehtestas 31.01.2019 otsusega nr 143 Karjamaa küla Männi kinnistu maa-ala detailplaneeringu. Planeeritava ala pindala on ca 5056 m 2 ning see hõlmab Männi...

Karjamaa küla Männi kinnistu maa-ala detailplaneeringu kehtestamine

Alutaguse Vallavolikogu kehtestas 31.01.2019 otsusega nr 143 Karjamaa küla Männi kinnistu maa-ala detailplaneeringu. Planeeritava ala pindala on ca 5056 m 2 ning see hõlmab Männi...

Alutaguse Vallavolikogu kehtestas 31.01.2019 otsusega nr 142 Alajõe küla Mureli kinnistu ja selle lähiala detailplaneeringu. Planeeritava ala pindala on ligikaudu 2,18 ha ning see hõlmab...

Alajõe küla Mureli kinnistu ja selle lähiala detailplaneeringu kehtestamine

Alutaguse Vallavolikogu kehtestas 31.01.2019 otsusega nr 142 Alajõe küla Mureli kinnistu ja selle lähiala detailplaneeringu. Planeeritava ala pindala on ligikaudu 2,18 ha ning see hõlmab...

Showing 1 - 30 of 268 results.
Items per Page 30
of 9