Vabad ameti- ja töökohad

Alutaguse Vallavalitsuse vabad ameti- ja töökohad avalikustatakse Rahandusministeeriumi kodulehel: https://www.rahandusministeerium.ee/et/avalikud-konkursid

 

Alutaguse Vallavalitsuse ametnike värbamise ja valiku kord

 

 

Alutaguse Vallavalitsus otsib oma meeskonda täiskoormusega LOGOPEEDI

Ametikoha eesmärgiks on valla haridusasutustes (koolid, lasteaiad) õppivate kõneravi vajavate laste väljaselgitamine, nende õppe ja arengu toetamine vastavalt oma kutsestandardile; samuti õpetajate, lapsevanemate ja tugispetsialistide nõustamine lapse arengu- ja õpikeskkonna kujundamisel ning võrgustikutöö teiste valdkondade spetsialistidega. Tööle asumise aeg on esimesel võimalusel.

Kandidaadilt ootame

  • kvalifikatsioonile vastavat haridust, tahet töötada lastega, head suhtlemis- ja koostööoskust

Pakume

  • kaasaegset töökeskkonda heade enesetäiendamise võimalustega, eneseteostusvõimalust koostööle orienteeritud meeskonnas

Konkursil osalemiseks palume esitada hiljemalt 15. novembriks 2020

  • kirjalik avaldus, CV
  • ametikohale esitatud nõuetele vastavust tõendavate dokumentide koopiad
  • muud dokumendid, mida kandidaat peab oluliseks

 

Info Kairi Hõbemeri tel: +372 336 6911, 5787 2775 või kairi.hobemeri@alutagusevald.ee