KUTSE ALUTAGUSE VALLA ARENGUKAVA AVALIKULE ARUTELULE

Austatud Alutaguse valla elanikud, ettevõtjad, kolmanda sektori esindajad
ning kõik teised, kellele läheb korda piirkonna käekäik!

Käesolevaga kutsume teid 7. märtsil kell 17:00-20.00 Mäetaguse rahvamajas
toimuvale arenguseminarile, et arutleda üheskoos, mida oleks vaja Alutaguse
vallas lähiaastatel ära teha teha. Arenguseminari tulemusi arvestatakse
Alutaguse valla arengukava 2018-2030 koostamisel.

Seminari aitab läbi viia konsultatsiooniettevõte OÜ Cumulus Consulting.
Lisainfo: Andrus Toss, telefon 565 5720, e-post andrus.toss@alutagusevald.ee

Tule ja mõtle kaasa!

Hea ettevalmistatuse tagamiseks palume Teil hiljemalt 5. märtsiks
registreeruda lingil

Lugupidamisega

Raivo Raap
Alutaguse vallavolikogu esimees