ALUTAGUSE VALLA ARENGUKAVA

Autaguse Vallavolikogu võttis vastu 28.06.2018 määrusega nr 53 Alutaguse valla arengukava 2018-2030, mis jõustus 01.08.2018.a.

 *     *     *     *     *     *     *     *     *     *     *     *     *     *     *     *     *     *     *     *     *     *     *     *     *     *     *     *     *     *     *     *     *     *     *     *     *     *     *     *

Alutaguse valla arengukava 2018-2030 eelnõu avalik väljapanek toimus 23.04.-14.05.2018.

Arengukava eelnõuga sai tutvuda valla kodulehel, valla teenuskeskustes ja raamatukogudes.

Ettepanekuid arengukava eelnõusse said esitada kõik huvitatud isikud.

Ettepanekuid sai esitada 23.04.-14.05.2018 aadressil info@alutagusevald.ee või paberkandjal valla teenuskeskustes ja raamatukogudes.

Avalik arutelu toimus 9.05.2018 algusega kell 17.00 Iisaku rahvamajas.