Ereda külas läks 15.08 õhtul kaduma fotol olev koer. Palume kõigil, kes on koera pärast seda näinud, võtta ühendust vallavalitsuse keskkonnaspetsialistiga.

Kadunud koer Ereda külas

Ereda külas läks 15.08 õhtul kaduma fotol olev koer. Palume kõigil, kes on koera pärast seda näinud, võtta ühendust vallavalitsuse keskkonnaspetsialistiga.

18-30 a noored (sh. noortevolikogude liikmed, linna- või vallavolikogude liikmed, noori esindavate MTÜ-de esindajad, noorsootöötajad), kes räägivad head inglise keelt, saavad kandideerida...

Kandideerimisvõimalus noortele osalemaks Euroopa Nõukogu Kohalike- ja Piirkondlike Omavalitsuste Kongressil 2019 a Strasbourgis, Prantsusmaal.

18-30 a noored (sh. noortevolikogude liikmed, linna- või vallavolikogude liikmed, noori esindavate MTÜ-de esindajad, noorsootöötajad), kes räägivad head inglise keelt, saavad kandideerida...

Viimastel päevadel on tulnud elanikelt mitmeid teateid Mäetaguse alevikus ringi hulkuva ilma kaelarihmata koera kohta. Koer ise on väga sõbralik. Kui Teil on infot koera omaiku kohta, palume...

Hulkuv koer Mäetaguse alevikus

Viimastel päevadel on tulnud elanikelt mitmeid teateid Mäetaguse alevikus ringi hulkuva ilma kaelarihmata koera kohta. Koer ise on väga sõbralik. Kui Teil on infot koera omaiku kohta, palume...

Hirmul on ainult suured silmad! Kui me oskame ohtusid ennetada, oleme harjutanud kiiresti ja targalt tegutsemist ohu korral, siis saame ruttu esmasest hirmust jagu. Üle jääb ainult turvaliselt...

Hirmul on ainult suured silmad – Jõhvis toimub ohutuspäev

Hirmul on ainult suured silmad! Kui me oskame ohtusid ennetada, oleme harjutanud kiiresti ja targalt tegutsemist ohu korral, siis saame ruttu esmasest hirmust jagu. Üle jääb ainult turvaliselt...

14. augustist lõpeb suure tuleohuga aeg kogu Eesti territooriumil. Suure tuleohuga aja lõpetamisel lähtuti eelkõige muutunud ilmastikuoludest, sest tänu vihmasadudele on suur tuleoht looduses...

Tänasest lõppes suure tuleohuga aeg

14. augustist lõpeb suure tuleohuga aeg kogu Eesti territooriumil. Suure tuleohuga aja lõpetamisel lähtuti eelkõige muutunud ilmastikuoludest, sest tänu vihmasadudele on suur tuleoht looduses...

04.08.2018 toimub Alutaguse valla Alajõe ja Tudulinna piirkondades ohtlike jäätmete ja eterniidi kogumisring. Kogumisringi käigus saavad valla elanikud tasuta ära anda kodumajapidamises...

Ohtlike jäätmete ja eterniidi kogumisring Alajõe ja Tudulinna piirkondades

04.08.2018 toimub Alutaguse valla Alajõe ja Tudulinna piirkondades ohtlike jäätmete ja eterniidi kogumisring. Kogumisringi käigus saavad valla elanikud tasuta ära anda kodumajapidamises...

Esimene poolaasta on nüüd möödunud ning alljärgnevalt toon Teieni kokkuvõtte selle koha, mis Alutaguse vallas on hästi läinud ning mis vajaks meie kõigi suuremat tähelepanu. 2018. esimesel...

Õiguskorra ülevaade Alutaguse vallas

Esimene poolaasta on nüüd möödunud ning alljärgnevalt toon Teieni kokkuvõtte selle koha, mis Alutaguse vallas on hästi läinud ning mis vajaks meie kõigi suuremat tähelepanu. 2018. esimesel...

27.07.2018 Pressiteade Päästeamet: PÄÄSTEAMET KEHTESTAB KÕIKJAL Eestis suure tuleohuga ala Alates laupäevast on metsas lahtise tule kasutamine keelatud. Päästeamet ning...

Päästeameti pressiteade

27.07.2018 Pressiteade Päästeamet: PÄÄSTEAMET KEHTESTAB KÕIKJAL Eestis suure tuleohuga ala Alates laupäevast on metsas lahtise tule kasutamine keelatud. Päästeamet ning...

Alutaguse Vallavalitsus teavitab, et Karjamaa külas asuva Männi kinnistu maa-ala detailplaneeringu eskiisi avalik väljapanek toimub 06.08 - 05.09.2018 tööpäeviti 9.00-16.00 Alajõe teenuskeskuses...

Karjamaa külas asuva Männi kinnistu maa-ala detailplaneeringu avalik väljapanek

Alutaguse Vallavalitsus teavitab, et Karjamaa külas asuva Männi kinnistu maa-ala detailplaneeringu eskiisi avalik väljapanek toimub 06.08 - 05.09.2018 tööpäeviti 9.00-16.00 Alajõe teenuskeskuses...

Eesti Ettevõtuskõrgkool Mainor AS korraldab Ida-Virumaal tasuta Eesti Vabariigi Põhiseaduse ja kodakondsuse seaduse tundmise koolitusi mittekodanikele.  Koolitusi korraldatakse...

Info tasuta koolituste kohta

Eesti Ettevõtuskõrgkool Mainor AS korraldab Ida-Virumaal tasuta Eesti Vabariigi Põhiseaduse ja kodakondsuse seaduse tundmise koolitusi mittekodanikele.  Koolitusi korraldatakse...

Alutaguse Vallavalitsus jagab J õhvi politseijaoskonna pöördumist  

Avaldame Jõhvi politseijaoskonna pöördumise parkimise kohta suvitusrajoonides

Alutaguse Vallavalitsus jagab J õhvi politseijaoskonna pöördumist  

Remniku Noortelaagrisse tuli kaks päeva tagasi koer. Valget karva labrador, eakas. Talle on oluline inimese lähedus. Info:  alar@laagrid.eu Koera pilt seotud failides. Koer...

Leitud koer

Remniku Noortelaagrisse tuli kaks päeva tagasi koer. Valget karva labrador, eakas. Talle on oluline inimese lähedus. Info:  alar@laagrid.eu Koera pilt seotud failides. Koer...

TASULINE PARKIMINE KAUKSI RANDA TEENINDAVATES PARKLATES JA ALAJÕE KÜLAPLATSI PARKLAS Tasuline parkimine Kauksi randa teenindavates parklates ja Alajõe külaplatsi parklas ...

Korduv teade tasulise parkimise kohta

TASULINE PARKIMINE KAUKSI RANDA TEENINDAVATES PARKLATES JA ALAJÕE KÜLAPLATSI PARKLAS Tasuline parkimine Kauksi randa teenindavates parklates ja Alajõe külaplatsi parklas ...

POLITSEI- JA PIIRIVALVEAMET Teade 13.06.2018 Politsei- ja Piirivalveamet tuletab meelde, et oma asjadel tasub silma peal hoida ning mitte jätta neid järelevalveta. Enim...

Taskuvarguse ennetamiseks jälgi oma vara ning ära kaota valvsust

POLITSEI- JA PIIRIVALVEAMET Teade 13.06.2018 Politsei- ja Piirivalveamet tuletab meelde, et oma asjadel tasub silma peal hoida ning mitte jätta neid järelevalveta. Enim...

Alutaguse Vallavalitsus  korraldab avaliku konkursi  Iisaku Gümnaasiumi  direktori ametikohta täitmiseks   Tööle asumise aeg: kokkuleppel ...

Avalik konkurss Iisaku Gümnaasiumi direktori vabaneva ametikoha täitmiseks

Alutaguse Vallavalitsus  korraldab avaliku konkursi  Iisaku Gümnaasiumi  direktori ametikohta täitmiseks   Tööle asumise aeg: kokkuleppel ...

Bussiliin 114 Jõhvi- Kohtla- Järve- Mäetaguse- Pagari- Jõhvi sõidab alates 13.07.2018 igal reedel läbi Mäetaguse kalmistu.    

Bussiliini nr 114 graafiku muudatus

Bussiliin 114 Jõhvi- Kohtla- Järve- Mäetaguse- Pagari- Jõhvi sõidab alates 13.07.2018 igal reedel läbi Mäetaguse kalmistu.    

  Üldine eesmärk: Kauksi rannaala arendamine, et muuta rand atraktiivsemaks säästes looduskeskkonda, parandades rannaala taristut ning anda uusi võimalusi ettevõtluse arendamiseks. ...

Alutaguse Vallavalitsuse projekt „Kauksi rannapromenaadi väljaehitus, 3. etapp“

  Üldine eesmärk: Kauksi rannaala arendamine, et muuta rand atraktiivsemaks säästes looduskeskkonda, parandades rannaala taristut ning anda uusi võimalusi ettevõtluse arendamiseks. ...

Alutaguse Vallavalitsus algatas 26. juuni 2018 korraldusega nr 460 Toominga kinnistu ja lähiala detailplaneeringu ja jättis algatamata keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH). ...

Mäetaguse alevikus Toominga kinnistu ja lähiala detailplaneeringu algatamine ja KSH algatamata jätmine

Alutaguse Vallavalitsus algatas 26. juuni 2018 korraldusega nr 460 Toominga kinnistu ja lähiala detailplaneeringu ja jättis algatamata keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH). ...

Iisaku Gümnaasium ootab oma kooliperre 2018/19 õppeaastast aktiivseid ja innovaatilisi pedagooge

Iisaku Gümnaasium otsib uusi pedagooge

Iisaku Gümnaasium ootab oma kooliperre 2018/19 õppeaastast aktiivseid ja innovaatilisi pedagooge

Eesti Õigusbüroo pakub koostöös justiitsministeeriumiga tasuta ning soodustingimustel õigusabi Eestis elavatele inimestele, kelle brutokuupalk jääb alla statistikaameti avaldatud 1,5-kordse...

Eesti Õigusbüroo teatab

Eesti Õigusbüroo pakub koostöös justiitsministeeriumiga tasuta ning soodustingimustel õigusabi Eestis elavatele inimestele, kelle brutokuupalk jääb alla statistikaameti avaldatud 1,5-kordse...

Iisaku Lasteaed Kurekell ootab oma kollektiivi toredat muusikaõpetajat 0,5 koormusega ja puhastusteenindajat 1,0 koormusega!

Iisaku Lasteaed Kurekell otsib toredaid kolleege

Iisaku Lasteaed Kurekell ootab oma kollektiivi toredat muusikaõpetajat 0,5 koormusega ja puhastusteenindajat 1,0 koormusega!

Alutaguse Vallavalitsus avalikustab üldplaneeringu lähteseisukohad ja keskkonnamõju strateegilise hindamise väljatöötamise kavatsuse koos laekunud ettepanekutega.

Üldplaneeringu lähteseisukohtade ja KSH väljatöötamise kavatsuse avalikustamine

Alutaguse Vallavalitsus avalikustab üldplaneeringu lähteseisukohad ja keskkonnamõju strateegilise hindamise väljatöötamise kavatsuse koos laekunud ettepanekutega.

OÜ Sibest Group on esitanud projekteerimistingimuste taotluse suvila ja abihoone projekteerimiseks  asukohaga Kesktee 2 Kuru küla  Alutaguse vald Ida-Viru maakond  (katastritunnus...

Kesktee 2 Kuru küla projekteerimistingimuste avatud menetlus

OÜ Sibest Group on esitanud projekteerimistingimuste taotluse suvila ja abihoone projekteerimiseks  asukohaga Kesktee 2 Kuru küla  Alutaguse vald Ida-Viru maakond  (katastritunnus...

Mäetööd Estonia kaevanduse idatiivas on jõudnud Mäetaguse aleviku piirile. Kamberplokis on hetkel mäetööd Alutaguse Hoolekeskusest ~110 m kaugusel. Mäetööd liiguvad tavapärase töö korral ~40 m...

Mäetöödest Mäetaguse aleviku lähedal

Mäetööd Estonia kaevanduse idatiivas on jõudnud Mäetaguse aleviku piirile. Kamberplokis on hetkel mäetööd Alutaguse Hoolekeskusest ~110 m kaugusel. Mäetööd liiguvad tavapärase töö korral ~40 m...

Täiendavad selgitused Ida-Viru maakonnaliinidel kehtestatava 0-eurose piletihinna kohta alates 01.07. kuni 31.12.2018 aastal. Tasuta sõidu õigus on alates 01.07.2018 aastal alates kõigil...

Ida-Viru maakonnaliinidel kehtestatav 0-eurone pilet alates 01.07.2018

Täiendavad selgitused Ida-Viru maakonnaliinidel kehtestatava 0-eurose piletihinna kohta alates 01.07. kuni 31.12.2018 aastal. Tasuta sõidu õigus on alates 01.07.2018 aastal alates kõigil...

Alutaguse Vallavalitsus müüb kirjaliku enampakkumise korras alljärgnevad korterid: Mäetaguse alevikus Tamme tn 15-4 (3-toaline, 2.korrus, renoveeritud, 50 m²), alghind 12000 € ...

Müüa korterid Mäetagusel ja Uuskülas

Alutaguse Vallavalitsus müüb kirjaliku enampakkumise korras alljärgnevad korterid: Mäetaguse alevikus Tamme tn 15-4 (3-toaline, 2.korrus, renoveeritud, 50 m²), alghind 12000 € ...

Ida-Viru maakonnaliinidel kehtestati 0-eurone pilet

Ida-Viru maakonnaliinidel kehtestatav 0-eurone pilet

Ida-Viru maakonnaliinidel kehtestati 0-eurone pilet

Alutaguse Vallavalitsus otsib konsultanti Alutaguse valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2018-2030 koostamiseks. Pakkumine esitada elektroonselt aadressil: ...

Hinnapäring konsultandi leidmiseks Alutaguse valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2018-2030 koostamiseks

Alutaguse Vallavalitsus otsib konsultanti Alutaguse valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2018-2030 koostamiseks. Pakkumine esitada elektroonselt aadressil: ...

Alutaguse Vallavalitsus otsib konsultanti Alutaguse valla jäätmekava koostamiseks. Hinnapakkumused esitada 25. juuni 2018. aastaks (hiljemalt kell 10.00) elektrooniliselt e-postile...

Hinnapäring konsultandi leidmiseks Alutaguse valla jäätmekava 2018-2024 koostamiseks

Alutaguse Vallavalitsus otsib konsultanti Alutaguse valla jäätmekava koostamiseks. Hinnapakkumused esitada 25. juuni 2018. aastaks (hiljemalt kell 10.00) elektrooniliselt e-postile...

Alutaguse Vallavalitsus korraldab sisekonkursi raames  Tudulinna Põhikooli ja Tudulinna lasteaia töötajate vahel  1. septembrist käivitatava Tudulinna Kooli   direktori ametikoha...

Sisekonkurss Tudulinna kooli direktori vaba ametikoha täitmiseks

Alutaguse Vallavalitsus korraldab sisekonkursi raames  Tudulinna Põhikooli ja Tudulinna lasteaia töötajate vahel  1. septembrist käivitatava Tudulinna Kooli   direktori ametikoha...

Alutaguse vallas Kauksi külas ja Alajõe külas on korraldatud tasuline parkimine   Parkimisala hõlmab Kauksi külas Kauksi rand a teenindavaid parklaid: suur parkla;...

Tasuline parkimine Kauksi randa teenindavates parklates ja Alajõe külaplatsi parklas

Alutaguse vallas Kauksi külas ja Alajõe külas on korraldatud tasuline parkimine   Parkimisala hõlmab Kauksi külas Kauksi rand a teenindavaid parklaid: suur parkla;...

Alutaguse Vallavalitsus otsib partnerit Tudulinna aleviku kujundusprojekti koostamiseks. Projekti eesmärgiks on värskendada Tudulinna alevikku, tugevdades seeläbi lokaalset identiteeti,...

Hinnapäring Alutaguse valla Tudulinna aleviku kujundusprojekti koostamiseks

Alutaguse Vallavalitsus otsib partnerit Tudulinna aleviku kujundusprojekti koostamiseks. Projekti eesmärgiks on värskendada Tudulinna alevikku, tugevdades seeläbi lokaalset identiteeti,...

Alutaguse Vallavalitsus korraldab avaliku konkursi   Illuka kooli (Alutaguse vald Illuka küla 41204 Ida- Virumaa) direktori ametikoha täitmiseks. Direktori tööle asumise aeg: ...

Avalik konkurss Illuka kooli direktori vaba ametikoha täitmiseks

Alutaguse Vallavalitsus korraldab avaliku konkursi   Illuka kooli (Alutaguse vald Illuka küla 41204 Ida- Virumaa) direktori ametikoha täitmiseks. Direktori tööle asumise aeg: ...

Kutsume esitama kandidaate konkursile Ida-Virumaa Aasta Ettevõtted 2018! Ida-Viru Ettevõtluskeskus koostöös partneritega: Ida-Virumaa Omavalitsuste Liit, Eesti Kaubandus- Tööstuskoja Jõhvi...

Konkurss: Ida-Virumaa Aasta Ettevõtted 2018

Kutsume esitama kandidaate konkursile Ida-Virumaa Aasta Ettevõtted 2018! Ida-Viru Ettevõtluskeskus koostöös partneritega: Ida-Virumaa Omavalitsuste Liit, Eesti Kaubandus- Tööstuskoja Jõhvi...

Alates tänasest, 31. maist 2018 hakkab kehtima kogu Eesti Vabariigi territooriumil suure tuleohuga aeg. Varasematel aastatel on Päästeamet suure tuleohuga aja välja kuulutanud piirkonniti. Sel...

Päästeamet: Algas suure tuleohuga aeg, kõikjal Eestis on metsas lõkke tegemine keelatud

Alates tänasest, 31. maist 2018 hakkab kehtima kogu Eesti Vabariigi territooriumil suure tuleohuga aeg. Varasematel aastatel on Päästeamet suure tuleohuga aja välja kuulutanud piirkonniti. Sel...

Alutaguse Vallavalitsus otsib partnerit Iisaku kooli mänguväljaku rajamiseks.  Hankija eesmärgiks on rajada Iisaku alevikku kooli kõrvale, ühe suure mänguelemendiga kujundatud mängu- ja...

Hinnapäring Iisaku kooli mänguväljaku rajamiseks

Alutaguse Vallavalitsus otsib partnerit Iisaku kooli mänguväljaku rajamiseks.  Hankija eesmärgiks on rajada Iisaku alevikku kooli kõrvale, ühe suure mänguelemendiga kujundatud mängu- ja...

Vallavalitsusele on viimasel ajal laekunud infot Mäetaguse piirkonnas ringi liikuvast karupojast. Viimane info laekus 29.mail kui karu liikus Tartu maantee ja Mäetaguse tammiku vahelisel alal....

Tähelepanu! Mäetagusel liigub ringi karu

Vallavalitsusele on viimasel ajal laekunud infot Mäetaguse piirkonnas ringi liikuvast karupojast. Viimane info laekus 29.mail kui karu liikus Tartu maantee ja Mäetaguse tammiku vahelisel alal....

Hea metsaomanik! Noore metsa hooldamisega kasvatad oma metsa väärtust. 28. maist 8. juunini saab küsida toetust valgustus- ja harvendusraiete tegemiseks noores metsas. Toetuse...

Oluline teade metsaomanikele

Hea metsaomanik! Noore metsa hooldamisega kasvatad oma metsa väärtust. 28. maist 8. juunini saab küsida toetust valgustus- ja harvendusraiete tegemiseks noores metsas. Toetuse...