Uudised ja teated

« Tagasi

TÄIENDATUD - Üldplaneeringu avatud töökoosolekud

Koostamisel oleva Alutaguse valla üldplaneeringu avatud töökoosolekud toimuvad:

Esmaspäeval, 10.detsembril kell 13.00-16.00 Tudulinna rahvamajas (koosolekule järgneb Tudulinna kujundusprojekti tutvustus)

Reedel, 14. detsembril kell 13.00-16.00 Iisakus vallamajas

Edaspidi toimuvad sarnased koosolekud ka Mäetagusel, Illukal ja Alajõel.

Üldplaneeringu eesmärk on Alutaguse valla territooriumi ruumilise arengu põhimõtete ja üldiste arengusuundade määratlemine, maakasutuse ja ehitustingimuste seadmine ja täpsustamine ning seeläbi Alutaguse vallast atraktiivse elamis- ja ettevõtluspiirkonna kujundamine.

Üldplaneeringu koostamine on avalik ja avatud protsess terve menetluse jooksul. Planeerimisseaduse kohaselt korraldame edaspidistes etappides vähemalt kaks ametlikku avalikustamist (eskiislahenduse ja põhilahenduse staadiumis). Teavitame sellest Põhjarannikus, Alutaguse valla lehes ja ka valla veebilehel. Eesmärk on, et info jõuaks kõikide inimesteni, kes soovivad olla kaasatud.

Kui üldplaneeringu eskiislahendus valmib, korraldame järgmiseks planeerimisseadusest tuleva avalikustamise ja arutelu, mille raames toimub ka üldplaneeringu lahenduse tutvustamine. Seadusest tulenevad arutelud toimuvad õhtustel aegadel, et see oleks võimalikult kättesaadav vallaelanikele.

Praeguses etapis toimub alles üldplaneeringu eskiislahenduse koostamine. Eelnimetatud formaadis töökoosolekute raames on tegemist infokorje või – kogumisega, mille otsustasime läbi viia lisaks seadusest tulenevatele avalikustamistele. Koosoleku raames ei tehta üldplaneeringut tutvustavat ettekannet, vaid koos konsultandiga töötatakse läbi erinevaid teemasid. Pakume selle läbiviimist avatud formaadis erinevates piirkondades, et elanikud, kellel on võimalus osaleda, saaksid oma mõtteid ja ideid avaldada. Olete oodatud koosolekul osalema igal hetkel vahemikus kell 13.00-16.00.

Kui esmane lahendus on valmis, teeme selle veebilehel kättesaadavaks. Lisaks avatud töökoosolekule saab planeeringu materjalidega tutvuda ja omapoolseid ettepanekuid ning küsimusi esitada igal ajahetkel terve menetlusprotsessi jooksul.

Ootame kõiki koostamisel olevate materjalidega tutvuma, kaasa mõtlema ja ettepanekuid esitama.

Üldplaneeringu materjalidega saab edaspidi tutvuda valla veebilehel: http://www.alutagusevald.ee/et/uldplaneering