Uudised ja teated

« Tagasi

Katase küla Kuusiku ja Kuusiku 16 kinnistute detailplaneeringu kehtetuks tunnistamine

Alutaguse Vallavolikogu tunnistas 20. detsembri 2018 otsusega nr 120 kehtetuks Alajõe Vallavolikogu 17. mai 2006 otsusega 31 kehtestatud Katase küla Kuusiku ja Kuusiku 16 kinnistute detailplaneeringu.

Detailplaneeringuga oli kavandatud Kuusiku ja Kuusiku tee 20a katastriüksuste liitmine ning puhkekompleksi rajamine. Kinnisasja omanik soovib planeeringu elluviimisest loobuda.

Sama otsusega tunnistati kehtetuks Alajõe Vallavolikogu 5. mai 2014 otsus nr 28 ning lõpetati Katase küla Kuusiku kinnistu ja selle lähiala detailplaneeringu koostamine.

Alutaguse Vallavolikogu otsusega saab tutvuda Alutaguse Vallavalitsuse veebilehel www.alutagusevald.ee.