Uudised ja teated

« Tagasi

Mäetaguse aleviku Toominga kinnistu ja lähiala detailplaneeringu avalik väljapanek

Alutaguse Vallavalitsus võttis vastu Mäetaguse aleviku Toominga kinnistu ja lähiala detailplaneeringu. 

Planeeritava ala suurus on ca 0,8 ha ning see hõlmab Toominga (49801:001:0749) kinnistut ja osaliselt Pärna tänav L3 (49801:001:0665) kinnistut. Krundile määratakse ehitusõigus elamu ja kuni nelja abihoone püstitamiseks. Kavandatav maakasutuse sihtotstarve on 100% elamumaa. Detailplaneering on kooskõlas kehtiva Mäetaguse valla üldplaneeringuga.

Avalik väljapanek toimub 21.01-03.02.2019 Alutaguse Vallavalitsuse Mäetaguse teenuskeskuses aadressil Pargi tn 5, Mäetaguse alevik. Planeeringumaterjalidega saab tutvuda: http://www.alutagusevald.ee/avalikud-valjapanekud.