Uudised ja teated

« Tagasi

Siseturvalisuse vabatahtlike rühmade ja nende toetajate tunnustamise üleskutse

Ootame taas teie ettepanekuid siseturvalisuse vabatahtlike rühmade ja nende toetajate tunnustamiseks. Kandidaate saab esitada 28. jaanuarini.

Vabatahtlikud päästjad, merepäästjad ja abipolitseinikud teevad väga olulist tööd oma vabast ajast ja tahtest, olles usaldusväärseteks partneriteks kutselistele jõududele. Seda kõike ühe eesmärgi nimel: et Eestis oleks jätkuvalt turvaline elada. Samamoodi väärivad esiletõstmist vabatahtlike toetajad, kes on andnud vabatahtlikele kasutamiseks ruume ja tehnikat, aidanud läbi viia õppusi ning panustanud vabatahtlike töösse muul moel, olgu siis rahaliselt või isikliku ajaga. Soovime igal aastal tunnustada vabatahtlike rühmi ning tänada vabatahtlikke toetavaid inimesi, ettevõtteid, asutusi ja ühinguid, kes panustavad meie riigi turvalisusesse.

Ettepanekuid ootame nii üksikisikutelt kui ka organisatsioonidelt neljas kategoorias:

• aasta vabatahtlik päästekomando või reservpäästerühm;

• aasta vabatahtlik merepäästeühing;

• aasta abipolitseinike rühm;

• aasta siseturvalisuse vabatahtlike toetaja.

Kandidaate saab esitada siseministeeriumi kodulehe veebivormi kaudu, samal leheküljel saab tutvuda täiendava info ning statuudiga (mis on lisatud ka manusena): https://www.siseministeerium.ee/et/vabatahtlikud

Kandidaatide esitamise tähtaeg on 28. jaanuar 2019.

Laekunud ettepanekute seast valin hindamiskomisjoni ettepanekul kuni kümme füüsilist või juriidilist isikut vabatahtlike toetajate seast ja kolm vabatahtlike rühma, kes pälvivad tunnustuse.

Tunnustatuid õnnitleme 26. veebruaril toimuval pidulikul vastuvõtul Siseministeeriumis.

Palun levitage üleskutset ka oma infokanalites.

Turvalist aasta jätku soovides

Katri Raik

siseminister

statuut