Uudised ja teated

« Tagasi

Riigikaitseline taktikaõppus Varesmetsa küla piirkonnas

Eesti Kaitseväe 1.jalaväebrigaadi Viru jalaväepataljon viib läbi  riigikaitselise taktikaõppuse Varesmetsa küla piirkonnas ajavahemikus 04.02 kuni 06.02.2019. aastal.

Harjutuse korraldamise eest vastutab Viru jalaväepataljoni spetsialist (CIMIC) Jaan Salvan (mobiil 5307 6903).

Õppuse käigus tekitatud kahju avastamisel teavitada koheselt harjutuse eest vastutavat isikut.