Uudised ja teated

« Tagasi

Riigikaitseline õppus Kaidma küla ja Konsu järve piirkonnas

Eesti Kaitseväe 1.jalaväebrigaadi Viru jalaväepataljon viib läbi  riigikaitselise taktikaõppuse Kaidma küla ja Konsu järve piirkonnas ajavahemikus 14.02 kuni 15.02.2019. aastal.

Harjutuse korraldamise eest vastutab Viru jalaväepataljoni spetsialist (CIMIC) Jaan Salvan (mobiil 5307 6903).

Õppuse käigus tekitatud kahju avastamisel teavitada koheselt harjutuse eest vastutavat isikut.