Uudised ja teated

« Tagasi

Riigikaitselised õppused

Eesti Kaitseväe 1.jalaväebrigaadi Viru jalaväepataljon viib läbi  riigikaitselised taktikaõppused Konsu järve ja Kaidma küla piirkonnas ajavahemikus 12.03 kuni 14.03  ja 19.03 kuni 21.03.2019. aastal

ning Varesmetsa küla piirkonnas 19.03 kuni 21.03  ja 25.03 kuni 29.03.2019. aastal.

Harjutuse korraldamise eest vastutab Viru jalaväepataljoni spetsialist (CIMIC) Jaan Salvan (mobiil 5307 6903)

Õppuse käigus tekitatud kahju avastamisel teavitada koheselt harjutuse eest vastutavat isikut.