Uudised ja teated

« Tagasi

Jäätmejaama teenusest elanikele

Alutaguse valla elanikele pakub jäätmejaama teenust Uikala prügila. 2019. aastal on Alutaguse valla elanikel võimalus tasuta Uikala prügilasse ära anda järgmiseid kodumajapidamises tekkinud jäätmeliike: paber ja kartong (20 01 01); plastid (20 01 39); klaas (20 01 02); biolagunevad aia- ja haljastujäätmed (20 02 01); puit (eelsorteeritud) (20 01 38); tekstiil (20 01 10 (s.h. 20 01 11)); suurjäätmed (20 03 07), lisaks eelnevatele saab tasuta ära anda ka bioloogiliselt mittelagunevaid aia- ja haljastusjäätmeid (20 02 03 (s.h. 20 02 02)), elektroonikat (20 01 35*) ning mootori-, käigukasti- ja määrdeõlijäätmeid (13 02).

Prügila on avatud tööpäeviti 07.30–19.30, puhkepäeviti ja riiklikel pühadel 9.00–17.00. Jäätmete transport prügilasse tuleb ise organiseerida ning ära antavad jäätmed peavad olema liigiti sorteeritud. Jäätmete äraandmisel tuleb Alutaguse valla elaniku staatust tõendada Alutaguse valla kodanikukaardi ja ID-kaardi esitamisega (prügila töötajale tuleb kontrollimiseks esitada mõlemad dokumendid).

Jätkuvalt saab ohtlikke jäätmeid ja elektroonikat ära anda ka valla territooriumil asuvates ohtlike jäätmete kogumispunktides, kuid juhime tähelepanu  sellele, et kogumispunktide mahutavus on piiratud ning suured elektroonikajäätmed (nt  telekad, külmkapid, pesumasinad jne) tuleks pigem viia otse jäätmejaama. Samuti ei pea suurjäätmete ära andmiseks enam kogumisringi ootama, kuna elanikel nüüd võimalik neid jäätmejaamas aastaringselt tasuta ära anda.