Uudised ja teated

« Tagasi

Teatis õppuse kavandamisest

Kaitseliidu Alutaguse malev teavitab Teid õppuste kavandamisest Alutaguse valla ja RMK
Alutaguse metskonna territooriumil, Varesmetsa - Kuremäe alal ajavahemikus 22.-24.03.2019.
 
Õppuse korraldamise, ohutuse ja korra eest vastutab Alutaguse maleva pealik major Mati
KUUSVERE.