Uudised ja teated

« Tagasi

Uusküla Taavi kinnistu ja lähiala detailplaneeringu kehtestamine

Alutaguse Vallavolikogu kehtestas 28.03.2019 otsusega nr 165 Uusküla Taavi kinnistu ja lähiala detailplaneeringu.

Planeeritava ala pindala on ca 0,35 ha ning see hõlmab Taavi maaüksust (katastritunnus 12201:001:0291) ja osaliselt riigimaantee 13111 Kauksi–Vasknarva maa-ala.

Taavi kinnistu maakasutuse sihtotstarve muudetakse ärimaaks, olemasolevat krundipiiri ei muudeta. Planeeringuga määratakse ehitusõigus kahekorruselise majutushoone rajamiseks. Majutushoone maksimaalne kõrgus on kuni 7,5 m maapinnast katuseharjani ja ehitisealune pindala kuni 230 m². Ehitusõiguse realiseerimiseks ärimaa sihtotstarbega Taavi kinnistul, on detailplaneeringu alusel vähendatud Peipsi järve ehituskeeluvööndi 100 meetrini. Peipsi järve ehituskeeluvööndi vähendamisega muudetakse kehtivat üldplaneeringut.

Kehtestatud detailplaneeringuga saab tutvuda Alutaguse valla veebilehel http://www.alutagusevald.ee/kehtestatud.