Uudised ja teated

« Tagasi

Katase küla Ankru kinnistu ja lähiala detailplaneerigu kehtestamine

Alutaguse Vallavolikogu kehtestas 28.03.2019 otsusega nr 167 Katase küla Ankru kinnistu ja lähiala detailplaneeringu.

Planeeritava ala pindala on ca 2,3 ha ning see hõlmab Ankru maaüksust (katastritunnus 12201:001:1152) ja osaliselt riigimaantee 13111 Kauksi–Vasknarva maa-ala.

Detailplaneeringuga jagatakse Ankru maaüksus neljaks elamumaa krundiks minimaalse suurusega 3500 m2 ja üheks neid teenindavaks transpordimaa krundiks ning määratakse ehitusõigus elamute või suvilate rajamiseks. Riigimaantee nr 13111 Kauksi-Vasknarva km-l 10,43 on planeeritud ristumine ning juurdepääs Ankru kinnistule. Detailplaneeringuga tehakse ettepanek muuta kehtivat Alajõe valla Peipsi järve äärse ranna-ala üldplaneeringut Ankru kinnistu osas põllu- ja metsamajandusmaast elamu- ja transpordimaaks.

Kehtestatud detailplaneeringuga saab tutvuda Alutaguse valla veebilehel http://www.alutagusevald.ee/kehtestatud.