Uudised ja teated

« Tagasi

Riigikaitseline õppus

Eesti Kaitseväe 1. jalaväebrigaadi suurtükiväepataljon viib läbi riigikaitselise harjutuse  Alutaguse valla territooriumil Kiikla, Mäetaguse, Illuka ja Kurtna külade piirkonnas 17.-20.aprill 2019 a.

Õppuse või harjutuse korraldamise ohutuse ja korra eest vastutav isik on veebel Andres Rebane, tel 59125429, andres.rebane@mil.ee