Uudised ja teated

« Tagasi

Riigikaitseline õppus 22.-26.aprill Konsu külas

Eesti Kaitseväe 1.jalaväebrigaadi Viru jalaväepataljon viib läbi  riigikaitselise taktikaõppuse Konsu järve piirkonnas ajavahemikus 22.04 kuni 26.04.2019. aastal.

Harjutuse korraldamise eest vastutab Viru jalaväepataljoni spetsialist (CIMIC) Jaan Salvan (mobiil 5307 6903)

Õppuse käigus tekitatud kahju avastamisel teavitada koheselt harjutuse eest vastutavat isikut.