Uudised ja teated

« Tagasi

Maa-ameti kirjalik enampakkumine 28.05

Maa-amet korraldab avaliku kirjaliku enampakkumise korras riigi omandis Keskkonnaministeeriumi valitsemisel olevate kinnisasjade müüki vastavalt riigivaraseadusele ja keskkonnaministri 28.04.2010 määrusele nr 14 "Keskkonnaministeeriumi valitsemisel oleva kinnisvara kasutamiseks andmise ja võõrandamise kord" (Kord).

Pakkumisi saab kirjalikult esitada teate avaldamisest kuni 28.05.2019 kella 10:30 -ni.

Enampakkumise korras müüakse  Alutaguse vallas järgmised kinnisasjad:

1. Ida-Viru maakond, Alutaguse vald, Võrnu küla, Toominga, (49801:001:0731, pindala 3,1299 ha, sihtotstarve maatulundusmaa), alghind 8140.-, tagatisraha  810.-

2. Ida-Viru maakond, Alutaguse vald, Võrnu küla, Teeserva, (49801:001:0761, pindala 0,9553 ha, sihtotstarve maatulundusmaa), alghind 3060.-, tagatisraha  300.-

Avalik kirjalik enampakkumine on välja kuulutatud 07.05.2019 vastava teate avaldamisega ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded ja Maa-ameti kodulehel www.maaamet.ee, kust on leitavad kõik võõrandatavad kinnisasjad üle Eesti.

Kirjalikult esitatavad küsimused müüdavate kinnisasjade või enampakkumisel osalemise tingimuste kohta tuleb esitada hiljemalt 5 tööpäeva enne pakkumiste esitamise tähtpäeva e-posti aadressil maaamet@maaamet.ee või postiaadressil Akadeemia 4, 51003 Tartu.