Uudised ja teated

« Tagasi

Pootsiku küla Törzapi tee detailplaneeringu avalik väljapanek

Alutaguse Vallavolikogu võttis vastu Pootsiku küla Törzapi tee detailplaneeringu. Planeeringuala hõlmab osaliselt Pootsiku küla Alajõe metskond 21 (22401:003:0800) katastriüksust. Planeeringuala suurus on ca 0,5 ha. Detailplaneeringu koostamise eesmärk on Törzapi tee ehitamine ja truubi rajamine Imatu oja ehituskeeluvööndisse ning ehituskeeluvööndi vähendamine.

Avalik väljapanek toimub 26.06 - 25.07.2019 Alutaguse Vallavalitsuses (Tartu mnt 56, Iisaku alevik). Planeeringumaterjalidega saab tutvuda: http://www.alutagusevald.ee/avalikud-valjapanekud.