Uudised ja teated

« Tagasi

Kuru küla Mikidina kinnistu detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine

Alutaguse Vallavolikogu tunnistas 30. mai 2019 otsusega nr 184 kehtetuks Iisaku Vallavolikogu 19. oktoobri 2006 otsusega nr 31 kehtestatud Mikidina kinnistu detailplaneeringu Kala tee 12 krundi hoonestusalade asukohtade osas.

Kehtetuks tunnistamise aluseks on maaomaniku avaldus ning detailplaneeringu osaliselt kehtetuks tunnistamise vajadus tuleneb sellest, et planeeringu koostamise ajal krunti läbiv elektriõhuliin, mille kaitsevöönd seadis piirangud hoonestusalade määramisele, on praeguseks hetkeks likvideeritud.

Detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine Kala tee 12 krundi hoonestusala asukohtade osas ei takista detailplaneeringu terviklahenduse elluviimist planeeringu kehtima jäävas osas.