Uudised ja teated

« Tagasi

Suuline enampakkumine Kooli tn 15, Mäetaguse alevik

Alutaguse Vallavalitsus korraldab 16. detsembril 2019. a kell 10:00 Alutaguse Vallavalitsuse Mäetaguse teenuskeskuses (aadress: Pargi 5, Mäetaguse alevik) suulise enampakkumise Mäetaguse alevikus Kooli tn 15 asuva hoonestatud kinnistu nr 4881608 (katastriüksus 489802:002:0579), millel asub Mäetaguse mõisakompleksi kuulub kahekorruseline hoone (EHR kood 102035433) müügiks.

Hoonet kasutab osaliselt üürilepingu alusel Catering Kene OÜ (üürilepingu kehtib kuni 01.12.2023).

Kinnistu enampakkumise alghind on 18 000 (kaheksateist tuhat) eurot, osalustasu suurus 100 (ükssada) eurot ning tagatisraha suurus 1 800 (üks tuhat kaheksasada) eurot.

Osavõtutasu ja tagatisraha peavad olema laekunud Alutaguse Vallavalitsuse arveldusarvele nr EE882200221068420618 Swedbank hiljemalt 14. detsembril 2019. a kella 10:00- ks või tasutud sularahas vallavalitsuse raamatupidamises. Enampakkumise võitnud isikule tagatisraha ei tagastata, vaid arvestatakse ettemaksuks. Enampakkumises osalejatele, kuid mittevõitnud isikutele kuulub makstud tagatisraha tagastamisele kolme tööpäeva jooksul pärast enampakkumise tulemuste kinnitamist. Osavõtutasu ei tagastata.

Pakkumise samm on  500 eurot.

Enampakkumisest osavõtjal esitada enne enampakkumise toimumist:

  • avaldus enampakkumises osalemiseks;
  • juriidilise isiku puhul pädeva juhtimisorgani otsus enampakkumises osalemise ja enampakkumise võitmise korral ostu-müügi tehingu sõlmimise kohta;
  • juriidilise isiku esindajal volitus ja isikut tõendav dokument
  • füüsilisel isikul isikut tõendav dokument;
  • maksekorralduste- või sularaha sissemakset tõendavad koopiad osavõtutasu ja tagatisraha tasumise kohta.

Enampakkumises osalemise avaldus peab sisaldama nõusolekut enampakkumises osalemiseks kuulutuses nimetatud tingimustel ning panka ja arveldusarve numbrit, kuhu saab enampakkumises mittevõitnud osalejatele tagatisraha tagastada.

Notariaalne ostu-müügi leping tuleb enampakkumise võitjaga sõlmida hiljemalt kahe kuu jooksul pärast enampakkumise tulemuste kinnitamist ning ostusumma tasumist. Notaritasu maksab enampakkumise võitja.

Täiendav info: Tairi Hütt vallavara- ja andmekaitsespetsialist 33 66 902; 520 2014; tairi.hytt@alutagusevald.ee