Uudised ja teated

« Tagasi

Suuline enampakkumine Tankuri kinnistu Tudulinna küla

Alutaguse Vallavalitsus korraldab 21. veebruaril 2020. a kell 10:00 Alutaguse Vallavalitsuse Mäetaguse teenuskeskuses (aadress: Pargi 5, Mäetaguse alevik) suulise enampakkumise Tudulinna külas asuva hoonestatud Tankuri kinnistu nr 16614250 (katastriüksus 13001:001:0302), millel asub tankla hoone (EHR kood 102018601) müügiks.

Kinnistu enampakkumise alghind on 5 000 (viis tuhat) eurot, osalustasu suurus 100 (ükssada) eurot ning tagatisraha suurus 500 (viissada) eurot.

Osavõtutasu ja tagatisraha peavad olema laekunud Alutaguse Vallavalitsuse arveldusarvele nr EE882200221068420618 Swedbank hiljemalt 20. veebruaril 2020.a kella 10:00- ks või tasutud sularahas vallavalitsuse raamatupidamises. Enampakkumise võitnud isikule tagatisraha ei tagastata, vaid arvestatakse ettemaksuks. Enampakkumises osalejatele, kuid mittevõitnud isikutele kuulub makstud tagatisraha tagastamisele kolme tööpäeva jooksul pärast enampakkumise tulemuste kinnitamist. Osavõtutasu ei tagastata.

Pakkumise samm on  250 eurot.

Enampakkumisest osavõtjal esitada enne enampakkumise toimumist:

  • avaldus enampakkumises osalemiseks;
  • juriidilise isiku puhul pädeva juhtimisorgani otsus enampakkumises osalemise ja enampakkumise võitmise korral ostu-müügi tehingu sõlmimise kohta;
  • juriidilise isiku esindajal volitus ja isikut tõendav dokument
  • füüsilisel isikul isikut tõendav dokument;
  • maksekorralduste- või sularaha sissemakset tõendavad koopiad osavõtutasu ja tagatisraha tasumise kohta.

Enampakkumises osalemise avaldus peab sisaldama nõusolekut enampakkumises osalemiseks kuulutuses nimetatud tingimustel ning panka ja arveldusarve numbrit, kuhu saab enampakkumises mittevõitnud osalejatele tagatisraha tagastada.

Notariaalne ostu-müügi leping tuleb enampakkumise võitjaga sõlmida hiljemalt kahe kuu jooksul pärast enampakkumise tulemuste kinnitamist ning ostusumma tasumist. Notaritasu maksab enampakkumise võitja.

Täiendav info: Tairi Hütt vallavara- ja andmekaitsespetsialist 33 66 902; 520 2014; tairi.hytt@alutagusevald.ee