Uudised ja teated

« Tagasi

Meetmete rakendamine seoses koroona viiruse levikuga

Juhindudes olukorrast, kus koroonaviiruse juhtumite arv Eestis on pidevas tõusus, võttis Alutaguse Vallavalitsus 12.03.2020 vastu korralduse nr 119.

  1. Seoses koroonaviiruse levikuga järgida alates 12.märtsist 2020. a alljärgnevaid meetmeid:

1.1  peatada Alutaguse valla territooriumil ürituste korraldamine;

1.2  Alutaguse Vallavalitsus ja Vallavalitsuse hallatavad asutused oma töötajaid välislähetusse ei läheta ja välisekskurssioone ei korralda ning vastu ei võeta väliskülalisi;

1.3  töötajad, kes on tulnud välisreisilt jäävad 14 päevaks koju. Kokkuleppel tööandjaga lepitakse kokku kaugtöö tegemise võimalus või vormistatakse puhkus;

1.4 vanemad, kes on olnud välisreisil, ei saada lapsi kooli ega lasteaeda 14 kalendripäeva jooksul. Koolidel korraldada õppetöö distantsõppena. Lasteasutused välisreisilt saabuvaid lapsi õppetööle ja ringide tegevusse ei luba.

1.5  Alutaguse Vallavalitsuse hallatavatel asutustel tagada oma hoonetes desinfitseerimisvahendite olemasolu.

Korraldus jõustub teatavakstegemisest ja kehtib kuni muutva korralduse jõustumiseni.