Uudised ja teated

« Tagasi

Abivajadusest teatamine

Kohaliku omavalitsuse üksus korraldab abi andmise isikutele, kellel endal puuduvad võimalused COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse tõttu eluks hädavajaliku hankimisel.

Eelkõige peab kohaliku omavalitsuse üksus sotsiaalhoolekande seaduse § 17 lõike 2 järgi abistama isikut toimingutes, mida isik terviseseisundist, tegevusvõimest või elukeskkonnast tulenevatel põhjustel ei suuda sooritada kõrvalabita, kuid mis on vajalikud kodustes tingimustes elamiseks, nagu kütmine, toiduvalmistamine, eluruumi ja riiete korrastamine ning väljaspool eluruumi toiduainete ja majapidamistarvete ostmine ja muu asjaajamine.

Esimesena peab siiski inimene ja tema pere, lähedased ning kogukond ise püüdma jõuda lahendusteni. Kohaliku omavalitsuse üksuse abi on vajalik siis, kui seda ei ole või sellest ei piisa. Vald või linn lähtub abi andmisel sotsiaalhoolekande seadusest ja valla või linna kehtestatud sotsiaalabi andmise korrast.

Kontaktisik:

Kairi Soomer

58552996

kairi.soomer@alutagusevald.ee