Uudised ja teated

« Tagasi

Ekovir OÜ teade

Lugupeetud Alutaguse valla elanikud,

EKOVIR OÜ juhib tähelepanu sellele, et graafikujärgse prügiringi käigus toimub prügi äravedu Alutaguse valla territooriumil ajavahemikul 7:00 – 22:00. Palume teil tuua mahuti/konteiner tühjenduspäeval autojuhi jaoks nähtavale ja lihtsasti ligipääsetavale kohale kinnistu piiril või Ekovir OÜ-ga lepingu sõlmimisel kokkulepitud asukohale. Prügikotid palume kindlasti sildistada. Kuni 1100-liitrised käsitsi teisaldatavad ratastel väikekonteinerid tuleb paigutada tasasele ja kõvale maapinnale või neid konteinereid tühjendava jäätmeveokiga samal tasandil paiknevale alusele. Tühjenduspäeval on lubatud kuni 1100-liitrine käsitsi teisaldatav ratastel jäätmemahuti paigutada ligipääsetavuse huvides oma kinnistu piiridest väljapoole, kuid sealjuures võimalikult kinnistu piiri lähedale viisil, et see ei häiriks liiklust ega takistaks jalakäijaid. Konteinerid, mis ei ole paigutatud autojuhi jaoks nähtavale kohale, ei tühjendata (autojuht ei lähe konteinerit kinnistult otsima, välja arvatud juhul, kui eelnevalt on sõlmitud vastav kokkulepe).

Küsimuste korral palume ühedust võtta!

EKOVIR OÜ

Kaasiku 28, Jõhvi vald (E-R: 08:00-17:00)
tel. 33 66 726
e-post: ekovir@ekovir.ee