Uudised ja teated

« Tagasi

Jäätmete põletamisest

Alutaguse vallas on jäätmete põletamine väljaspool selleks ettenähtud kohti keelatud. Küttekoldes võib jäätmevaldaja põletada ainult enda tegevuse tulemusel tekkinud immutamata ja värvimata puitu ning kiletamata paberit ja pappi, mis on vajalik küttekoldesse tule süütamiseks. Okste ja lehtede põletamisele tuleb eelistada kompostimist. Juhul, kui kompostimise võimalused puuduvad, on lubatud kuivade aiajäätmete (okste ja lehtede) põletamine jäätmevaldaja kinnistul aastaringselt, v.a kui on kehtestatud tuletegemise keeld, tuulevaikse ilmaga naabreid mittehäirival viisil. Tule tegemise koht peab vastama tuleohutusnõuetele. Ennekõike tuleb põletamisel olla tähelepanelik, et lõkkesse või ahju ei satuks sobimatut materjali, mille põlemisel paiskub õhku erinevaid ohtlikke aineid, mis omakorda saastavad keskkonda ja rikuvad inimeste tervist.

NB! Lõke ei ole prügi põletamise koht.

Korraldatud jäätmeveoga liitumine on valla territooriumil kõigile kohustuslik. Segaolmejäätmete nõuetekohaseks üleandmiseks peab kõigile kinnistutele olema sõlmitud korraldatud jäätmeveo leping Ekovir OÜ-ga. Suurjäätmeid jt jäätmeliike saavad kõik valla elanikud vallaelaniku kaardi ettenäitamisel tasuta üle anda Uikala ja Torma prügilatesse. Hoidke loodust ja utiliseerige jäätmed nõuetekohaselt.