Uudised ja teated

« Tagasi

Marana päikesejaama projekteerimistingimuste avatud menetlus

Naps Solar Estonia OÜ on esitanud projekteerimistingimuste taotluse oma majapidamise tarbeks mõeldud Marana (katastritunnus 12201:001:0658) päikesejaama projekteerimiseks Alajõe külas. Päikesepaneelid hakkavad paiknema kõrvaloleval Pääsusilma maaüksusel (katastritunnus 12201:001:0659).  

Vastavalt ehitusseadustiku § 31 lõikele 1 algatas Alutaguse Vallavalitsus projekteerimistingimuste andmise avatud menetlusena.

Projekteerimistingimuste kavand  on avalikkusele tutvumiseks Alutaguse valla kodulehel ja Alajõe teenuskeskuses 31.juulil 2020 ja väljapanek kestab kuni 14. augustini 2020.

Avaliku väljapaneku ajal on huvitatud isikul, kelle õigusi võib projekteerimistingimuste andmine puudutada, õigus esitada eelnõu või taotluse kohta ettepanekuid ja vastuväiteid.

Ettepanekud ja vastuväited tuleb esitada kirjalikult e-posti teel aadressile tiiu.puu@alutagusevald.ee kuni 15.augustini 2020.

Lisad seotud failides:

Projekteerimistingimuste kavand

Ehitusala skeem